เจ้ากรมการทหารช่างถวายผ้ากฐิน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา


กรมการทหารช่าง ทำพิธีถวายผ้ากฐินประจำปี 2562 โดยเจ้ากรมการทหารช่างเป็นประธานถวายผ้ากฐิน ณ วัดเขางูสันติธรรม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้ประดิษฐานมั่นคงเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย โดยยอดเงินบริจาคกฐินประจำปี 2561 เป็นจำนวน 999,999 บาท


เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 20 ต.ค.61 ที่วัดเขางูสันติธรรม ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี กรมการทหารช่าง ทำพิธีถวายผ้ากฐินประจำปี 2562 โดยมี พลโทอนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมพันเอกหญิง เกยูร ปัญญะบูรณ์  ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง เป็นประธานจุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย พร้อมกับถวายผ้าห่มพระประธาน เทียนปาฏิโมกข์ และตาลปัตร แก่ประธานสงฆ์ จากนั้นเจ้ากรมการทหารช่าง ได้กล่าวคำถวายผ้ากฐิน และเจ้ากรมการทหารช่างพร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ได้ร่วมถวายบริวารกฐินอัฐบริขาร 8 แก่พระผู้ครองผ้ากฐินพร้อมกับถวายผ้าไตรแก่พระคู่สวดรูปที่ 1 และรูปที่ 2 พร้อมได้ร่วมกับคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมการทหารช่าง ร่วมถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทั้ง 10 รูป


ต่อจากนั้นเจ้ากรมการทหารช่าง ได้ถวายเงินบริจาคแก่ประธานสงฆ์ ที่ได้จากหน่วยต่างๆของกรมการทหารช่าง และประชาชนได้ร่วมบริจาคมาเพื่อไว้สำหรับถวายเป็นเงินในการบูรณะปฏิสังขรณ์พุทธสถานที่อยู่ภายในวัดให้คงอยู่สืบไปต่อ จากนั้นเจ้ากรมการทหารช่างพร้อมประธานแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่างได้กรวดน้ำรับพรจากประธานสงฆ์


สำหรับพิธีถวายผ้ากฐินเจ้ากรมการทหารช่างในครั้งนี้ มีข้าราชการนายทหาร นายสิบแม่บ้านทหารช่าง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้ประดิษฐานมั่นคงเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย โดยยอดเงินบริจาคกฐินประจำปี 2562 เป็นจำนวน 999,999 บาท

เจ้ากรมการทหารช่างถวายผ้ากฐิน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เจ้ากรมการทหารช่างถวายผ้ากฐิน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา Reviewed by ไชโยราชบุรี on ตุลาคม 20, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.