สมาคมผู้เลี้ยงสุกรราชบุรีมอบเครื่องสกัดสารพันธุกรรมตรวจโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเกิดโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรระบาดโดยเพราะในพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน  นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   ได้ออกประกาศให้จังหวัดราชบุรี  เป็นเขตเฝ้าระวังได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558  ให้ จ.ราชบุรี เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาด  และห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า ออก ผ่านหรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้น ในทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย  หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับนั้น


วันนี้ นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดรคาชบุรี พร้อมด้วย นางวรรณี วัฒนพงศ์ชาติ  ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และสัตวแพทย์หญิงสุภาพร  จังพานิช  นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้รับมอบเครื่องสกัดสารพันธุกรรม พร้อมอุปกรณ์และน้ำยาครบชุด มูลค่า 830,000 บาท จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี  โดยมีนางสุวดี  ธีรสัตยกุล  เลขาสมาคมฯพร้อมคณะเป็นผู้มอบ 


สัตวแพทย์หญิงสุภาพร  จังพานิช  นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก  เปิดเผยว่า  ในช่วงนี้จะมีข่าวเกี่ยวกับโรคอหิวาห์แอฟริกาจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกับผู้ประกอบการมีระบบการป้องกันเป็นอย่างดี  ต้องขอบคุณสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี  ที่ได้จัดงบประมาณซื้อเครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ  ซึ่งเครื่องนี้จะเป็นเครื่องตรวจแยกสาร โดยขั้นตอนเราจะรับตัวอย่างเลือดและเนื้อเยื่อ นำตัวอย่างใส่น้ำยาและเข้าเครื่องเพื่อสกัดหาสารพันธุกรรมของสัตว์ แต่ก่อนเราจะตรวจใช้ระบบมือมันจะใช้เวลานาน แต่ถ้าเราใช้เครื่องเราสกัดได้ครั้งละ 24 ตัวอย่าง ใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่งก็จะทราบผลในเบื้องต้น  และเมื่อตรวจผ่านเครื่อง Real-time PCR จะทราบผลอีกครั้งว่ามีเชื้ออหิวาห์แอฟริกาสุกรหรือไม่  ซึ่งถ้าโดยกระบวนการตรวจของห้องแล็บใช้เวลาตรวจประมาณ 5 ชั่วโมง แต่ถ้าส่งตัวอย่างเข้ามาจะต้องมีการบันทึกมีการรายงานผลรวมแล้วก็ไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยเครื่องดังกล่าวจะตั้งไว้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ทางศูนย์จะจัดเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องตรวจอยู่ตลอด ซึ่งตอนนี้สามารถส่งมาตรวจได้อย่างต่อเนื่อง


ด้านนางสุวดี  ธีรสัตยกุล  เลขาสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี  ได้เปิดเผยว่า  ทางสมาคมฯได้ประชุมและมีมติให้จัดซื้อเครื่องสกัดสารพันธุกรรม 1เครื่อง มูลค่า 830,000 บาท  โดยมอบให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ภาคตะวันตก และจัดงบประมาณจ้างเจ้าหน้าที่ให้ประจำเครื่องตรวจ 2 คน เพื่อให้สามารถตรวจสกัดสารหาเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  ซึ่งทางสมาคมฯได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการโดยเฉพาะปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี  ร่วมกับป้องกันปิดกั้นทุกวิถีทางไม่ให้โรคอหิวาห์แอฟริกาเข้ามาในเขตพื้นที่ได้  และเป็นการช่วยหน่วยงานปศุสัตว์ในการตรวจหาสารถ้ามีที่ไหนสงสัยก็สามารถส่งมาตรวจได้จะได้เร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขได้โดยทันที
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรราชบุรีมอบเครื่องสกัดสารพันธุกรรมตรวจโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร สมาคมผู้เลี้ยงสุกรราชบุรีมอบเครื่องสกัดสารพันธุกรรมตรวจโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร Reviewed by ไชโยราชบุรี on ตุลาคม 01, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.