น่าชมเชย รร.ท่ามะขามวิทยาสวดโอ้เอ้ชนะเลิศระดับประเทศ


นักเรียนโรงเรียนท่ามะขามวิทยา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  ชนะเลิศการประกวดสวดโอ้เอ้ อันดับ 1 ระดับประเทศ เคยเข้าร่วมพิธีสวดรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสาน และอนุรักษ์โบราณราชประเพณี ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย 


นายอภิเชษฐ์ เกตุกร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยา เปิดเผยว่า การสวดโอ้เอ้วิหารราย มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบทสวด ซึ่งเดิมการสวดโอ้เอ้เป็นการเตรียมนักเรียนเพื่อจะให้เป็นนักสวด โดยเฉพาะการสวดมหาชาติคำหลวง แต่ในยุคปัจจุบันเมื่อตอนต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 3  พระองค์ได้เปลี่ยนให้นักเรียนสวดโดยใช้บทเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา ซึ่งเป็นการสวดเกี่ยวกับมาตราตัวสะกด เพื่อฝึกให้เด็กมีความคล่องแคล่ว พอมายุคปัจจุบันมีการสวดที่ศาลารายเฉพาะในงานพระราชพิธี โดยการสวดโอ้เอ้นั้นเป็นการสวด เพื่อรับเสด็จพระมหากษัตริย์ในการเสด็จเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต  ซึ่งได้นักเรียนเข้าร่วมมาประมาณ 5 - 6 ปีแล้ว  แต่ละปีจะมีการประกวดแข่งขัน  ซึ่งปีนี้ทางโรงเรียนท่ามะขามวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ ประเภททีมหญิงล้วน และยังได้รับหน้าที่รับมอบหมายจากสำนักพระราชวัง และกระทรวงวัฒนธรรมให้ไปปฏิบัติหน้าที่สวดรับเสด็จในช่วงวันเข้าพรรษา กลางพรรษาและปลายพรรษา ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  โรงเรียนมีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธี ถือเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในราชบุรีและเป็นไม่กี่แห่งของประเทศที่สามารถสวดบทโอ้เอ้ได้ 


ด้านอาจารย์นภาพร รักแคว้น ครูผู้ดูแล เปิดเผยว่า การสวดโอ้เอ้จะเริ่มการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวิชาภาษาไทย ความยากตรงที่มีความเอื้อน  มีประโยชน์ คือ เด็กจะได้มาตราตัวสะกดส่วนใหญ่ที่มาเรียนช่วงแรกจะไม่รู้สึกชอบ ฝึกการเอื้อนทีละท่อนแล้วทำไม่ได้ แต่พอได้แล้วก็ทำให้รู้สึกสนุกสนาน ได้ประโยชน์เรื่องการอ่าน  คำภาษาไทยชัดเจน เด็กฝึกสมาธิในการจดจำ  เวลาไปสวด แต่ละคำอักขระ การเอื้อนทุกคำจะต้องชัดเจน  โดยบทสวดโอ้เอ้จะใช้กาพย์ยานี 11 เป็นการสวดเบื้องต้น หมายถึง การไหว้เทวดา ครูบาอาจารย์   บทนี้จะไม่มีตัวสะกด ต่อไปเป็นกาพย์ฉบัง 16  คือ แม่กง ใช้ ง. สะกด  จากนั้นจะใช้กาพย์สุรางคนางค์  28  ใช้แม่กน คือ น. สะกด แบ่งเป็น 3 กาพย์  อย่างครั้งนี้ให้สวดโอ้เอ้ใช้กาพย์ฉบัง 16  มีทำนองไม่เหมือนกัน บทแรกคือ การไหว้ครูเป็นกาพย์ยานี  11  พอจบ ก็จะต่อด้วยกาพย์สุรางคนางค์ 28   ยังมีอีกหลายแม่สะกด แต่เวลาไปสวดรับเสด็จจะใช้อีกบทหนึ่ง จะใช้แม่กลม เวลาไปแข่งขันก็จะเปลี่ยนตัวสะกด แม่เกย และแม่ตัวสะกดอื่นๆเป็นต้น  แต่จะไม่มีแม่เกอวในการใช้สวด  เวลาสวดจะมีทำนองไม่เหมือนกันทั้ง3 กาพย์  ถ้าเป็นแม่กง จะมีทำนองสนุกๆ ถ้าเป็นกาพย์ยานี 11 จะเอื่อยๆ เป็นบทแรกที่จะสวดก่อนเพื่อไหว้ครู อาจารย์ ใช้เวลาการสวดแต่ละบทประมาณ 5 นาที 


สำหรับเนื้อหาสาระและบทสวดโอ้เอ้วิหารรายในปัจจุบันมีเนื้อหาโดยย่อ กล่าวคือ “ มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งมีพระนามว่าไชยสุริยาครองเมืองสาวัตถี มีพระมเหสีทรงพระนามว่า สุมาลี ครอบครองบ้านเมืองด้วยความผาสุก ต่อมาข้าราชการเสนาอำมาตย์ประพฤติตนไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมจึงเกิดเหตุอาเพศ เกิดน้ำป่าไหลท่วมเมือง ผีป่าอาละวาดทำให้ชาวเมืองล้มตายจำนวนมาก พระไชยสุริยากับพระมเหสีลงเรือสำเภา แต่ก็ถูกพายุพัดจนเรือแตก  พระไชยสุริยาและพระมเหสีขึ้นฝั่งได้ พระอินทร์จึงเสด็จมาสั่งสอนธรรมะให้ทั้งสองพระองค์ปฏิบัติตามธรรมจึงเสด็จไปสู่สวรรค์ ” ถือเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนท่ามะขามวิทยาที่ได้รับการตัดสินให้ชนะการประกวดการสวดโอ้เอ้ระดับประเทศ โดยโรงเรียนเตรียมนำนักเรียนไปร่วมพิธีสวดโอ้เอ้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักพระราชวัง และกระทรวงวัฒนธรรมในช่วงเดือนตุลาคมนี้
น่าชมเชย รร.ท่ามะขามวิทยาสวดโอ้เอ้ชนะเลิศระดับประเทศ น่าชมเชย รร.ท่ามะขามวิทยาสวดโอ้เอ้ชนะเลิศระดับประเทศ Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 05, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.