ราชบุรียันไม่กลัวอุทกภัยพร้อมรับมือ แต่กลัวแล้งเพราะฝนทิ้งช่วง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะคาแนล อ.เมือง จ.ราบบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมแถลงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 /2562 โดยมี นายสถิตย์ แก้วมณี  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงาน ปภ.จังหวัด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงสรุปผลความคืบหน้าการแก้ปัญหาภ้ยแล้ง และอุทกภัย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ในจังหวัดราชบุรี เป็นวงเงินงบประมาณ 200 ล้านบาท


นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 อนุมัติงบประมาณแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด วงเงินงบประมาณ 200 ล้านบาท โดยกระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดดำเนินการแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ ดำเนินการจัดทำโครงการแก้ไขและบรรเทาความปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด เช่น การแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศ รวมทั้งการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และจ้างแรงงาน และการ, การแก้ไขปัญหาการรักษาระบบนิเวศ และการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากจากภัยแล้งและอุทกภัย เสนอต่อ ก.บ.จ. และให้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เหตุผล ความจำเป็นและกรอบระยะเวลาการดำเนินการ โดยได้มีการประชุมรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย และระยะเวลาดำเนินโครงการ เบื้องต้นในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการที่ส่วนราชการขอรับสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว รวม 6 หน่วยงาน และ 10 อำเภอ เป็นเงิน 137,357,724 ล้านบาท


ด้าน นายสถิตย์ แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสำนักงาน ปภ.จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ในส่วนของจังหวัดราชบุรีกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยที่ได้รับผลกระทบได้แก่ อ.ปากท่อ อ.สวนผึ้ง และอ.บ้านคา ในส่วนของการป้องกันอุทกภัย ทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยเเละดินโคนถล่มจังหวัดราชบุรีแล้ว มีคณะทำงานทั้งส่วนต่างๆ ฝ่ายต่างๆ มีการเตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว ส่วนการเตรียมพร้อมอีกอย่างหนึ่งคือการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังจากพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย เช่น อ.ปากท่อ อ.สวนผึ้ง อ.บ้านคา และ อ.จอมบึง ซึ่งเสี่ยงเกิดดินโคลนถล่ม เพราะน้ำจะไหลลงที่ อ.จอมบึงเป็นส่วนใหญ่ จาก อ.บ้านคา และ อ.สวนผึ้ง ซึ่งตอนนี้ทีมงานการเฝ้าระวังมีการซ้อมแผนอุทกภัย ได้ซ้อมรับมือจากตำแหน่งที่มีความเสี่ยงเกิดอุทกภัย ทั้งยังทำโครงการ CBRM ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน


ในส่วนจังหวัดราชบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สั่งการให้นำเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนไปติดตั้ง ซึ่งตอนนี้ปริมาณน้ำฝนของจังหวัดราชบุรียังมีค่าเฉลี่ยต่ำ จากที่ต้องป้องกันอุทกภัย เราต้องไปคิดถึงการแก้ไขปัญหาการเกิดภัยแล้งแล้ว ตอนนี้พายุโพดุลและคาจิกิ ซึ่งผลกระทบไปทางภาคเหนือ และภาคอีสาน ซึ่งทางจังหวัดราชบุรีมั่นใจได้เพราะเฝ้าระวังโดยการใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำฝนตามพื้นที่เสี่ยง แต่ก็ไม่ชะล่าใจ โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กำชับให้มีการรายงานข่าวจากพื่นที่เสี่ยงให้กำชับทุกวัน ซึ่งทาง ปภ.จังหวัดราชบุรี ก็ได้มีการตั้งกลุ่มไลน์เพื่อรายงานผลตลอดเวลา ส่วนทางจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีสถานการณ์น่าเป็นห่วง ทางผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก็ได้ให้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคในส่วนของจังหวัดราชบุรี ที่ศาลากลาง ชั้น 1 โดยประชาชนชาวราชบุรีต้องการบริจาคหรือมีจิตศรัทธาช่วยเหลือพี่น้องภาคอีสาน ให้บริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคศาลากลาง ชั้น 1 ได้

ราชบุรียันไม่กลัวอุทกภัยพร้อมรับมือ แต่กลัวแล้งเพราะฝนทิ้งช่วง ราชบุรียันไม่กลัวอุทกภัยพร้อมรับมือ แต่กลัวแล้งเพราะฝนทิ้งช่วง Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 21, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.