ทหารช่าง ประกอบพิธีวางพวงมาลา พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน


วันที่ 13 ก.ย.62 กรมการทหารช่าง ประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ครบ 83 ปี ของพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชร อัครโยธิน พระบิดาเหล่าทหารช่าง โดยมีพลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานกล่าวสดุดีและวางพวงมาลา พร้อมด้วยผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 16 ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี นายกสโมสรโรตารี ราชบุรี นายสถานีรถไฟราชบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานไปรษณีย์ เขต 7 ราชบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางพวงมาลา ณ บริเวณ พระอนุสาวรีย์พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน หน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี


พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาวาด เมื่อยังทรงพระเยาว์ ได้ศึกษาหนังสือไทยที่โรงเรียนสวนกุหลาบ ครั้งเมื่อมีพระชนมายุได้ 13 พรรษา จึงได้เสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ สำเร็จการศึกษาทั้งทางด้านโยธาธิการ วิศวกรรมจน และวิชาการช่างทหารบก เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้เสด็จกลับประเทศไทย และนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมือง ในด้านต่าง ๆ อาทิด้านการรถไฟ ด้านวิทยุโทรเลขและการไปรษณีย์ ด้านการธนาคาร ด้านสโมสรโรตารี และด้านการทหาร พระองค์ทรงประชวรและสิ้นพระชนม์ ณ โรงพยาบาลในเมืองสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2479 คำนวนชันษาได้ 54 ปี 7 เดือน 22 วัน
ทหารช่าง ประกอบพิธีวางพวงมาลา พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทหารช่าง ประกอบพิธีวางพวงมาลา พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 13, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.