ปล่อยขบวนรถขนสิ่งของช่วยชาวอุบลราชธานี


วันที่ 13 ก.ย. 62 ที่ศาลาการเปรียญวัดอมรินทราราม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานรับมอบสิ่งของจากบริษัท ห้างร้าน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีที่ร่วมกันบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยาเวชภัณฑ์ ข้าวของ เครื่องใช้ ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ไปส่งมอบให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี ทีได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมจากผลกระทบของพายุโพดุล โดยสิ่งของทั้งหมดได้ขนส่งด้วยรถของบริษัทไปรษณีย์ไทย โดยจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของจังหวัดราชบุรี , วัดอมรินทรารามโดย พระปิยทัสสี เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ฝ่ายธรรมยุตเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม เปิดจุดส่งต่อน้ำใจไทย โดยเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาว จ.ราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้สบภัยพิบัติจากพายุโพดุล ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมาซึ่งมีประชาชนทุกภาคส่วน นำสิ่งของมาบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวนมาก
ปล่อยขบวนรถขนสิ่งของช่วยชาวอุบลราชธานี ปล่อยขบวนรถขนสิ่งของช่วยชาวอุบลราชธานี Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 13, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.