สว.ลงพื้นที่พบประชาชนแนะนำบทบาทหน้าที่และรับฟังเสียงของประชาชน


วันนี้ 5 ก.ย.62 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางนำโดยนายวิทยา  ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการคนที่ 1 ลงพื้นที่พบประชาชน ณ  หอประชุมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในประเด็นต่างๆประกอบด้วยประเด็นเรื่องที่ดินทำกิน ธุรกิจรีสอร์ทในพื้นที่ การเพาะปลูกพืช แหล่งน้ำของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะนำไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป โดยมีนายวีรัส  ประเศรษโฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ให้การต้อนรับและมีชาวบ้านในพื้นที่มาข้อมูลในเรื่องต่างๆจำนวนมาก


ด้านนายวิทยา ผิวผ่อง  สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการคนที่ 1 กล่าวว่า ในรัฐธรรมนูญใหม่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และที่มาของสมาชิกวุฒิสภาแตกต่างไปจากกฎหมายเดิม  ซึ่ง สว.มีที่มาจากกลุ่มอาชีพต่างๆโดยการเลือกตั้ง 50 คน และมาจากการสรรหาอีก 200 คน  ซึ่งต่างจากกฎหมายเดิม   ส่วนอำนาจหน้าที่ก็เน้นเรื่องของนิติบัญญัติ คือการร่างกฎหมาย แก้กฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน  ทำให้ต้องมาติดตามว่าในส่วนของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วมีข้อบกพร่องอย่างไร หรือติดปัญหาอะไร  ทางสว.ก็จะนำไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น  และขณะนี้รัฐบาลก็มีนโยบายในการที่จะปฎิรูประเทศทั้งหมด 11 ด้าน  ทางสว.ก็จะมาช่วยรัฐบาลติดตามในแต่ละด้านว่ามีการปฎิบัติไปถึงไหน  ซึ่งในการลงพื้นที่ในวันนี้ก็เพื่อมาสร้างความคุ้นเคยและทำความรู้จักกันรวมทั้งรับฟังปัญหาของประชาชนหรือข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ


ซึ่งในพิ้นที่อำเภอสวนผึ้งนั้นมีปัญหาเรื่องของที่ดินทำกินและอยู่อาศัยมานานแล้ว และทางรัฐบาลก็พยายามที่จะดำเนินการแก้ไขมานาน  ซึ่งต่อไปนี้จะมีกฎหมายสองฉบับ คือกฎหมายจัดสรรที่ดินแห่งชาติ  ซึ่งจะเป็นการรวมที่ดินของรัฐทั้งหมดและจะมาดูว่ายังมีความจำเป็นต้องใช้มากน้อยแค่ไหน ถ้าไม่มีความจำเป็นแล้วก็จะต้องนำมาจัดสรรให้กับประชาชนที่ยังขาดที่ดินทำกิน  ส่วนผู้ที่เข้าไปบุกรุกอยู่ในพื้นที่ป่าที่เป็นป่าต้นน้ำก็จะต้องดำเนินการย้ายออกมาและหาที่อยู่ให้ใหม่  แต่ถ้าเป็นป่าที่ไม่มีความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมก็อาจจะจัดสรรให้อยู่ได้  ซึ่งพรบ.ฉบับนี้อยู่ระหว่างการประกาศบังคับใช้  ซึ่งทางสว.ก็จะต้องมาติดตามว่าหลังมีการประกาศบังคับใช้แล้วสามารถที่จะจัดสรรที่ดินให้ประชาชนได้จริงหรือไม่  และส่วนที่สองคือในพื้นที่อำเภอสวนผึ้งนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ ขณะนี้เรามีกฎหมายป่าไม้ใหม่เพิ่มเติม ว่าประชาชนสามารถที่จะปลูกไม้มีค่าในที่ดินของตนเองโดยไม่ต้องขอนุญาติในการที่จะตัดขาย ซึ่งจะกลายเป็นทรัพย์และเป็นทุนของประชาชน ซึ่งเดิมนั้นมีการกำหนดให้เป็นไม้หวงห้าม การจะตัดจะต้องขออนุญาติและไปเสียค่าธรรมเนียม แต่ต่อไปประชาชนจะสามารถปลูกและตัดไปขาย ไปแปรรูป  หรือนำไปเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องขออนุญาติได้

สว.ลงพื้นที่พบประชาชนแนะนำบทบาทหน้าที่และรับฟังเสียงของประชาชน สว.ลงพื้นที่พบประชาชนแนะนำบทบาทหน้าที่และรับฟังเสียงของประชาชน Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 05, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.