ผู้ตรวจราชการ(นร.) ลงพื้นที่สอดส่องโครงการในพื้นที่อำเภอบางแพ


วันที่ 14 ก.ย. 62 ที่ห้องประชุมกุ่มทอง อาคารวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา อ.บางแพ นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ครั้งที่ 4/2562 ก.ธ.จ. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดราชบุรี เพื่อให้การดำเนินการทุกโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลปราศจากการทุจริต

โดยมีวาระการประชุมในครั้งนี้มีสาระที่น่าสนใจ อาทิ มีเรื่องเพื่อทราบคือ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีผลกระทบจากการประกอบกิจการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากยางรถยนต์ ในที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาผลการสอดส่องโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 13,222,200 บาท และผลการสอดส่องแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง ก.ธ.จ. ได้ร่วมกันคัดเลือกเพื่อสอดส่อง จำนวน 6 โครงการ 14 กิจกรรม โดยการประชุมในครั้งนี้ ก.ธ.จ.ได้เลือก งานการสืบสานประเพณีของดีบางแพประจำปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 948,000 บาท โดยมีนายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพร่วมสรุปผลการดำเนินงาน
ผู้ตรวจราชการ(นร.) ลงพื้นที่สอดส่องโครงการในพื้นที่อำเภอบางแพ ผู้ตรวจราชการ(นร.) ลงพื้นที่สอดส่องโครงการในพื้นที่อำเภอบางแพ Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 13, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.