สคช.ราชบุรี รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตามโครงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ


สคช.ราชบุรี รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตามโครงการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ นายกิตติ ทัพพันธ์ชัย อัยการจังหวัด คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดราชบุรี ได้เปิดเผยข้อมูลว่า สำนักงานอัยการสูงสุด ได้จัดทำโครงการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ให้บริการประชาชนและหน่วยงานของรัฐด้วยความเสมอภาค โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือทรัพย์สินใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่รับสินน้ำใจ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและการตระหนักรู้ในเรื่องค่านิยมร่วม “JUSTICE : ความยุติธรรม”  รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กร “LOYALTY” : ความจงรักภักดีต่อองค์กร ของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับประชาชน  เพื่อเสริมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต


โดยทางสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จังหวัดราชบุรี ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการหลอกลวงเอาทรัพย์สินจากท่านเพื่อไปวิ่งเต้นพนักงานอัยการในการปฏิบัติหน้าที่ หากมีการเรียกทรัพย์สินดังกล่าวจากท่านขอให้ร้องเรียนไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กลาง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ภาค 1 – 9 สำนักงานอัยการสูงสุด (1175)  ซึ่งในพื้นที่เขตของสำนักงานอัยการภาค 7 ประกอบไปด้วย จังหวัดราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และ สมุทรสาคร รวม 8 จังหวัด ประชาชนสามารถติดต่อแจ้งข้อมูลได้ที่ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี อาคารสำนักงานอัยการภาค 7 ชั้น 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร. 032-327-974 , 032-327-973
สคช.ราชบุรี รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตามโครงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สคช.ราชบุรี รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตามโครงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 21, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.