ปิดแล้ว!! “ศูนย์บริการข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้อุตุนิยมวิทยา


เมื่อวันที่12 กันยายน 2562 ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาราชบุรีได้มีการเปิดศูนย์บริการข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้อุตุนิยมวิทยาระบบดิจิทัลสู่เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดราชบุรีขึ้น โดยมี ดร.ไชยรัตน์ เพ็ชรลานุวัฒน์ รักษาราชการแทน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าวมาร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์บริการข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้อุตุนิยมวิทยาระบบดิจิทัลสู่เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดราชบุรีนี้ ตั้งขึ้นตามนโยบายของกองตรวจและเฝ้าระระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้สถานีอุตุนิยมวิทยาในส่วนภูมิภาค เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาแก่ผู้สนใจทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานศึกษาต่างๆ สามารถเข้ามาใช้บริการข้อมูลสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับด้านอุตุนิยมวิทยาได้ โดยมีนายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณ ตันสมบุญ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน ประจำอยู่ศูนย์บริการข้อมูลฯ แห่งนี้ ซึ่งประชาชนทั่วไปหรือผู้สนใจสามารถมาติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี เลขที่106 หมู่ 1 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และหรือช่องทางอื่นๆเช่น Facebook" อุตุนิยมวิทยาราชบุรี" โทร.032732251, 0922460080, 0898095330, Line ID:0922460080
ปิดแล้ว!! “ศูนย์บริการข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้อุตุนิยมวิทยา ปิดแล้ว!! “ศูนย์บริการข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้อุตุนิยมวิทยา Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 12, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.