จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตร


ผู้ว่าฯ ราชบุรี เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตร ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 บริเวณหัวนามาร์เก็ต หมู่ 3 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเกษตร  


วันนี้ 4 ก.ย.62  นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้บังคับโดรน หรืออากาศยานไร้คนขับ เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตร ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ที่บริเวณหัวนามาร์เก็ต หมู่ 3 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง   มีนายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัด พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งผู้นำเกษตรกรทั้ง 3 จังหวัดเข้าร่วม สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  ประกอบด้วย จ.ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย มีผู้เข้าร่วมงานได้แก่  เจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากจังหวัดราชบุรีจำนวน 100 คน  พร้อมทั้งเกษตรกรจาก จ.สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าปลอดภัย ภายใต้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 


ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “ นวัตกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ”  การจัดแสดงและสาธิตนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นของเกษตรกรของทั้ง 3 จังหวัด รวมถึงการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย  โดย จ. ราชบุรีได้มีการแสดงนวัตกรรมโรงเรือนอัจฉริยะ นวัตกรรมการปลูกผักสลัดแบบยกพื้นวิถีเกษตรอินทรีย์ และการเลี้ยงไก่งวงเชิงการค้า จ.กาญจนบุรี  จัดแสดงนวัตกรรมการแปรรูปกล้วยให้เป็นแป้ง และนวัตกรรมการปลูกมะกรูดแบบระยะชิด  จ.สุพรรณบุรี  จัดแสดงนวัตกรรม การแปรรูปแป้งจากข้าว และนวัตกรรมการผลิตสารชีวภัณฑ์แบบใหม่ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร อาหารแปรรูป พืชผัก ผลไม้ปลอดสาร กล้วยสุก มะพร้าวน้ำหอม กล้วยปิ้งราดด้วยน้ำตาลโตนดหอมหวาน  ผลิตภัณฑ์จากต่างๆ ได้แก่  กล้วยฉาบ กล้วยตากจากพลังงานแสงอาทิตย์ จากอ.บางแพ   ผักปลอดภัยจาก ต.ดอนแร่ อ.เมือง  น้ำผึ้งแท้จากศูนย์สิ่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก  และการแปรรูปน้ำพริกต่างๆ  ได้แก่ น้ำพริกนรกกุ้ง น้ำพริกเผา น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกตาแดง น้ำพริกแมงดา น้ำพริกเห็ด น้ำพริกกุ้งเสียบ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวสอบถาม ราคา  บางคนยังได้เลือกซื้อหน่อไม้ต้ม เพื่อนำไปจิ้มกับน้ำพริกรสต่างๆและสินค้าแปรรูปอื่นๆอีกมากมาย 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตร Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 04, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.