อบจ.มอบเครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติแก่ รพ.ที่อยู่ห่างไกล


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับ นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รวม 15 เครื่อง นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ห่างไกล


วันที่ 2 ก.ย.62  นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบเครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติให้แก่ นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ที่ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี พ.ญ. ปาจรีย์ อารีย์รบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พร้อมด้วยผู้บริหารจากโรงพยาบาล หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีรับมอบ


ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้อุดหนุนงบประมาณปี 2562 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 15 เครื่อง เป็นเงิน 1,950,000 นำไปติดตั้ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ห่างไกลจากโรงพยาบาล เป็นไปตามภารกิจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 กำหนดให้ อบจ. มีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีโรงพยาบาล การรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 


นอกจากนี้ อบจ.ยังได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ นำไปติดตั้งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ครบทุกแห่ง  มีการตั้งงบประมาณอุดหนุนเพิ่มเติมในปี 2562  จำนวน  7,800,000 บาท และปีงบประมาณ 2563 จำนวน 12,220,000 บาท เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนำเครื่องดังกล่าวไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยได้สูงสุด 

อบจ.มอบเครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติแก่ รพ.ที่อยู่ห่างไกล อบจ.มอบเครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติแก่ รพ.ที่อยู่ห่างไกล Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 02, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.