ราชบุรีปล่อยพันธุ์ปลา 2 แสนตัวในวันประมงแห่งชาติ 62


วันที่ 13 ก.ย.62 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีนายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นอกจากนี้ภายในงานยังมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาสร้อยขาว จำนวน 2 แสนตัว ลงในแม่น้ำแม่กลอง บริเวณท่าน้ำวัดบางลี่เจริญธรรม อ.เมืองราชบุรี


โดยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 ได้อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทั่วประเทศ และขอความร่วมมือชาวประมง และพี่น้องประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เนื่องจากสัตว์น้ำในปัจจุบันมีจำนวนน้อยลง อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายส่วน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ประชาชนได้มีโอกาสรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้เป็นแหล่งอาหารเพื่อการบริโภคที่ยั่งยืนต่อไป


ทั้งนี้สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี จึงได้พิจารณาคัดเลือกแม่น้ำแม่กลอง บริเวณท่าน้ำวัดบางลี่เจริญธรรม เป็นสถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี ได้แก่ ปลาสร้อยขาว จำนวน 2 แสนตัว งบประมาณการไฟฟ้าจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จำนวน 1 แสนตัว และจากกรมประมงอีก 1 แสนตัว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน และประชาชนร่วมปล่อยพันธุ์ปลาที่ท่าน้ำวัดบางลี่เจริญธรรมช่วงบ่ายนี้ั
ราชบุรีปล่อยพันธุ์ปลา 2 แสนตัวในวันประมงแห่งชาติ 62 ราชบุรีปล่อยพันธุ์ปลา 2 แสนตัวในวันประมงแห่งชาติ 62 Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 13, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.