เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอุ่นไอดิน...ถิ่นคูบัว


วันที่ 25 ส.ค.62 ที่บ้านสระโบสถ์ หมู่ 6 ต.คูบัว อ.เมือง นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  พร้อมด้วย นายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอเมือง, นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี, พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรวโส เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรณคีรี และนายพจฐณศล ธนิกกุล นายองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ร่วมกับชุมชนคูบัว เปิดท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอุ่นไอดิน...ถิ่นคูบัว  โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการจัดงาน  กลุ่มสตรีอาสา พร้อมด้วยชาวบ้านซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายไท - ยวน ร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าพื้นถิ่นร่วมกิจกรรมกันอย่างสวยงาม


ทั้งนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน พัฒนาคุณภาพยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น มีความพร้อม บนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว และเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ ผู้เกี่ยวข้องในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการคิดค้นเชิงสร้างสรรค์ นำมาต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวคูบัว ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าภูมิปัญญาในชุมชน ทำให้เกิดการกระจายรายได้ลงมาสู่ชุมชน ช่วยให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรวโส เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรณคีรี เปิดเผยว่า อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนได้เล็งเห็นว่า ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี   บ้านสระโบสถ์ มีศักยภาพเพียงพอ จึงได้จัดสรรงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ ให้นักท่องเที่ยวต่างจังหวัดได้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้   วัดจึงได้แบ่งพื้นที่ด้านหลัง มีการนำหุ่นฟางยักษ์มาตั้งวางสร้างเป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่จะมาแสดงให้นักท่องเที่ยวได้พบเห็น เป็นวิถีของชาวไท - ยวน กวนกาละแม  เป็นองค์ประกอบที่จะช่วยสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดแก่ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง  โดยเฉพาะกาละแมที่กวน ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะช่วยเหลือชุมชน โดยรายได้จากจำหน่ายกาละแม  จะนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุในตำบลคูบัว  เป็นโครงการที่ชุมชนคิดริเริ่มทำและได้มาขอใช้สถานที่วัดดำเนินโครงการ ถือเป็นการสงเคราะห์ผู้สูงวัย โดยจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกวันศุกร์ เสาร์  อาทิตย์ ส่วนวันอาทิตย์จะมีไฮไลท์ คือไท - ยวน กวนกาละแม นักท่องเที่ยวอยากจะช่วยอุดหนุนชุมชนหรือจะมาร่วมทำกิจกรรมที่วัดได้จัดขึ้นก็ได้  อยากให้มาแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก


สำหรับจุดเด่น คือ  มรดกทางวัฒนธรรม เป็นภูมิปัญญาที่ใช้เวลาถึง 215 ปี ที่ไม่เคยลืมเลือนในเรื่องของการแต่งกาย เรื่องภาษาพูดของชาวไท - ยวน ที่จะเป็นจุดขายให้แก่นักท่องเที่ยวได้สนใจ อีกทั้งที่นี่ยังมีบรรยากาศคล้ายกับภาคเหนือ มาเที่ยวราชบุรีก็มีถิ่นคล้ายเมืองเหนือได้ไม่แพ้กัน ถือเป็นการขายอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความสนใจ
เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอุ่นไอดิน...ถิ่นคูบัว เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอุ่นไอดิน...ถิ่นคูบัว Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 25, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.