ขนส่งราชบุรี ยกระดับป้องกันและลดอุบัติเหตุโดยระบบ GPS Tracking


ขนส่งราชบุรียกระดับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกปี 2562 ประเภทรถโดยสารและรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป  ด้วยมีระบบ GPS Tracking สามารถติดตามและควบคุมพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถได้แบบเรียลไทม์ สร้างมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืน


ขนส่งจังหวัดราชบุรี ได้เปิดเผยว่า ภายหลังที่ นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้มีนโยบายว่าด้วยเรื่องการควบคุมการใช้งานรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกให้มีความปลอดภัย เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่มีส่วนช่วยในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารและรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ติดตั้งระบบ GPS Tracking ภายใต้โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี 59 เป็นต้นมา เพื่อให้ภาครัฐ ผู้ประกอบการขนส่ง และประชาชนสามารถติดตามและควบคุมพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถได้แบบเรียลไทม์ สามารถแสดงข้อมูลการติดตามด้วยความแม่นยำสูง ประกอบด้วย การใช้ความเร็ว, เส้นทางที่ใช้, ระยะทาง, ตำแหน่งพิกัดของรถ, ชั่วโมงการขับรถและเวลาหยุดพัก


นอกจากนี้ ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารการขนส่งทางบกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กำหนดเส้นทางระยะทางการใช้รถ ติดตามพฤติกรรมการขับรถ และควบคุมการใช้ความเร็วที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการลดต้นทุนการขนส่ง พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบกทั้งที่ส่วนกลางและศูนย์ฯ GPS ในแต่ละจังหวัด เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน DLT GPS


ปัจจุบันทางขนส่งจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการนำโครงการติดตั้งระบบ GPS Tracking มาใช้กับรถบรรทุกผู้โดยสารภายในจังหวัดราชบุรี จำนวน 812 คัน โดยระบบ GPS Tracking ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืน


นายชีพ น้อมเศียร ขนส่งจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า การเดินรถระบบ GPS ของสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีเป็นระบบที่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยที่เราจะควยคุมความเร็วรถบรรทุก และรถโดยสารสาธารณะทุกคัน โดยรถดังกล่าวจะติดตั้ง GPS ขณะที่คนขับจะขับรถต้องรูดบัตรแสดงตัวตนก่อนที่จะออกรถ เมื่อคนขับรูดการ์ดแล้วสัญญาณจะส่งมาที่ศูนย์ปฏิบัติการในห้องนี้เราจะสามารถควบคุมความเร็วรถไม่ให้ผู้ขับรถเกินกฎหมายที่กำหนดและตรวจสอบตำแหน่งรถว่าอยู่ส่วนไหนของประเทศ และต่อมาเราสามารถควบคุมชั่วโมงการทำงานของผู้ขับรถ ในรอบ 24 ชั่วโมง พนักงานขับรถบรรทุกและรถโดยสารสามารถขับรถได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง หากทำงานเกินกฏหมายกำหนดก็จะส่งสัญญาณมาที่ห้องนี้ เราสามารถควบคุมการทำงานของผู้ขับรถได้ และสามารถตรวจสอบว่าใบอนุญาตขับรถถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ เนื่องจากขณะที่พนักงานขับรถรูดบัตรเครื่องจะตรวจสอบว่าพนักงานสามารถขับรถบรรทุกหรือรถโดยสารได้หรือไม่ ตัวนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีมาใช้ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหต สามารถควบคุมความเร็วรถ ควบคุมชั่วโมงการทำงานขับรถ ควบคุมตำแหน่งรถ และตรวจสอบใบอนุญาต


นายชีพ น้อมเศียร ขนส่งจังหวัดราชบุรี ยังกล่าวอีกว่า ซึ่งการเปิดประมูลแผ่นป้ายทะเบียนหมายเลขสวย จังหวัดราชบุรี หมวดอักษร“กพ”ประเภทรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง ก็จะนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการประมูลมาพัฒนามาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์ ในโครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน อย่างเช่นโครงการติดตั้งระบบ GPS Tracking ซึ่งเป็น 1 ใน 3 โครงการหลักที่ทางขนส่งจะนำมาใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน


สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สายด่วน 1584 และ 032-737177, 032-201296 และ 032-261545 โดยจะมีการเปิดประมูลแผ่นป้ายทะเบียนหมายเลขสวย จังหวัดราชบุรี ประเภทรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่งหมวดอักษร“กพ” ซึ่งมีความหมาย “การเงินทวีคูณ เพิ่มพูนบารมี”จำนวน 301 หมายเลข ที่ผ่านพิธีอธิษฐานจิต จาก “หลวงปู่ยวง”วัดโพธิ์ศรี ยอดพระเกจิดังเมืองราชบุรี ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. และโครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตลอดจนเพื่อใช้รณรงค์ลดอุบัติเหตุ

ขนส่งราชบุรี ยกระดับป้องกันและลดอุบัติเหตุโดยระบบ GPS Tracking ขนส่งราชบุรี ยกระดับป้องกันและลดอุบัติเหตุโดยระบบ GPS Tracking Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 16, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.