นวัตวีถีเปิด“อ่างเก็บน้ำห้วยต้นห้าง” เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อ่างเก็บน้ำห้วยต้นห้าง ม.6 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ เป็นประธานการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอ่างเก็บน้ำห้วยต้นห้าง ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวีถี โดยมี นายรังสฤษฎ์ นาคเพ็ชร์ พัฒนาการอำเภอปากท่อ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอ่างเก็บน้ำห้วยต้นห้าง ซึ่งมีนายสุวัฒน์ ชลธารานที นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน, นายณัฎฐิพล  วงศ์เมธี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นายโกสุทัน จินดาน้อย ประธานคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, ธนาคารออมสิน, ธนาคาร ธกส. ตลอดจนผู้นำชุมชน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 ในพื้นที่บ้านห้วยต้นห้าง ม.6 ต.อ่างหิน เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว


นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ ได้เปิดเผยว่า การเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอ่างเก็บน้ำห้วยต้นห้าง ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวีถีโครงการฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข็มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาเป็ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งอ่างเก็บน้ำห้วยต้นห้าง ม.6 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ ถือเป็นแหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทีเป็นเมืองเก่าและขุนเขา รวมถึงมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางน้ำ การเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอ่างเก็บน้ำห้วยต้นห้าง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในครั้งนี้ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อประกาศการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวหมู่บ้านเกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน


นายอำเภอปากท่อ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งใหม่อ่างเก็บน้ำห้วยต้นห้าง เกิดขึ้นได้จากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในชุมชน ม.6 ต.อ่างหิน ทุกคนให้ความร่วมมือและจัดสรรค์งบประมาณมาดำเนินการเอง สร้างร้านค้าของตนเองและนำพืชผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์  ที่ขึ้นชื่อในหมู่บ้านมาวางจำหน่ายเองให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว ซึ่งภายในอนาคตข้างหน้านี้ทางราชการก็จะมีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอ่างเก็บน้ำห้วยต้นห้าง ม.6 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่น่าสนใจอีกหนึ่งแห่งในจังหวัดราชบุรี ก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านมาเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยต้นห้าง มาพายเรือเล่น มาปั่นจักรยานเที่ยวชมธรรมชาติรอบอ่างเก็บน้ำห้วยต้นห้างได้ทุกวัน


นวัตวีถีเปิด“อ่างเก็บน้ำห้วยต้นห้าง” เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่ นวัตวีถีเปิด“อ่างเก็บน้ำห้วยต้นห้าง” เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่ Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 29, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.