ทหารช่างราชบุรี มอบบ้านหลังใหม่ให้ผู้ประสบอัคคีภัย


วันที่ 1 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตรี มงคล รัตนจันทร์ ผู้บัญชาการ กองพลทหารช่าง ได้เดินทางไปเป็นประธานมอบบ้านให้กับ นายคม ชูแก้ว และครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดย ช.11 พัน.602 ได้จัดกำลังพลและเครื่องมือช่างดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 เม.ย.62 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62


ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 16 ม.ค.62 ที่ผ่านมา ที่บ้านเลขที่ 9809 ม.2 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ได้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรจนเป็นเหตุให้บ้านนายคม ชู้แก้ว อายุ 71 ปี ถูกไฟไหม้ทั้งหลัง ทำให้นายคม และลูกหลานที่อาศัยอยู่ด้วยกันจำนวน 8 คน ต้องอาศัยที่เพิงพักชั่วคราวที่ทำขึ้นเอง เนื่องจากไม่มีทุนทรัพย์ในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ เพราะฐานะยากจน จึงทำให้มีความเป็นอยู่ที่ลำบากมาก ทางอบต.วังมะนาว จึงได้ร่วมกับทางโรงเรียนวัดวังมะนาว ในการจัดหาทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสร้างบ้านหลังใหม่ให้นายคม และครอบครัว พร้อมประสานงานมายังกรมการทหารช่าง ในการขอความช่วยเหลือในการจัดส่งกำลังพลและเครื่องมือช่างเข้าก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับนายคม ผู้ประสบภัยทดแทนหลังเดิมที่เสียหาย โดยหลังจากที่ พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง ได้รับรู้เรื่องดังกล่าว จึงได้สั่งการให้กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 ซึ่งมีบุคลากรและยุทโธปกรณ์ มาเข้าช่วยเหลือก่อสร้างให้บ้านนายคม ชู้แก้ว อย่างเร่งด่วน ซึ่งเป็นการบูรณาการกับทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะนาว และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนวังมะนาว


โดยวันที่ 18 เม.ย.62 ทาง ช.11 พัน.602 ได้นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับนายคม ชู้แก้ว และครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายกองทัพบก ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและผู้ยากไร้ อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น


ทหารช่างราชบุรี มอบบ้านหลังใหม่ให้ผู้ประสบอัคคีภัย ทหารช่างราชบุรี มอบบ้านหลังใหม่ให้ผู้ประสบอัคคีภัย Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 01, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.