กรมฝนหลวง โปรยเมล็ดพันธุ์ทางอากาศสร้างความสัมพัทธ์แก่ผืนป่า


รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  เปิดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช ใช้ในการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ ในโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติการฝนหลวง  ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  มีหน่วยทหาร เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ  อาสาสมัครฝนหลวงราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อเตรียมนำไปโปรยในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ราชบุรี เพชรบุรี


เวลา 09.00 น.  (  27 ส.ค. 62 )  นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร   เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช ใช้ในการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ ในโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติการฝนหลวง  ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี โดยมีนายแทนไทร์ พลหาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ พ.ท.อำพล ตุ่นบุตร หัวหน้ากองกิจการพลเรือน ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15  นายไพศาล แสงหิรัญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี   เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ครูและนักเรียนโรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์  โดยมีนายณฐพล อุ่มเอิบ  ประธานอาสาสมัครฝนหลวงระดับประเทศและ จ.ราชบุรี ได้นำอาสาสมัครฝนหลวงราชบุรี อาสาสมัครฝนหลวงประจวบคีรีขันธ์ อาสาสมัครฝนหลวงเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช


สำหรับกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อใช้ในการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ จัดขึ้นเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมถูกทำลาย ให้สามารถกลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เป็นการเพิ่มผืนป่า สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าต้นน้ำ และเป็นต้นทุนความชื้นสำหรับการปฏิบัติการทำฝนหลวงให้กับพื้นที่   


นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร   เปิดเผยการจัดกิจกรรมว่า   เป็นโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชุ่มชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการทำฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชา และพระราชินี  และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   เป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.  2559 โดยปีนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทัพบกโดยทหารจากมณฑลทหารบกที่ 15  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  สำนักงานชลประทานจังหวัด และโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ ได้ร่วมกันปั้นเมล็ดพันธุ์เป็นเม็ดประดู่และเม็ดมะค่าโมงใส่ดินเหนียว ก้อนละ 2 เม็ด  เพื่อนำไปโปรยในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จ.ราชบุรีเพิ่มพื้นที่ป่าที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น


อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีกิจกรรมการโปรยเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติในพื้นที่ให้มีการเดินสำรวจพื้นที่ป่าช่วงรอบการเดินลาดตระเวนประจำเดือนว่าหลังจากที่โปรยเมล็ดพันธุ์ไปแล้วจะพบปริมาณการงอกของเมล็ดพันธุ์มากน้อยแค่ไหน จากนั้นจะนำข้อมูลสรุปผลดำเนินงานในรอบประจำปี ซึ่งทางกรมฯจะดำเนินการกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องไป ส่วนหนึ่งยังเป็นประโยชน์ให้แก่สัตว์ป่า  บางส่วนก็ยังคงความเจริญเติบโตขึ้นมา หวังว่าในอนาคตการทำกิจกรรมทุกปีจะทำให้มีต้นไม้ที่โปรยเมล็ดพันธุ์นี้ได้เจริญเติบโตมากขึ้นในอนาคตสร้างความชุ่มชื้นแก่ผืนป่า


สำหรับบรรยากาศการจัดกิจกรรมวันนี้มีเด็กๆระดับประถมศึกษาได้มาร่วมกันนำเม็ดมะค่าโมงและเม็ดประดู่ใส่ดินเหนียว ก้อนละ2 เม็ด หลายคนชอบใจที่ได้เล่นดินเหนียว ได้เพลิดเพลินไปกับการปั้นก้อนดินมีทั้งขนาดก้อนเล็ก ก้อนใหญ่ แม้พี่เจ้าหน้าที่จะแนะนำบอกว่าให้ปั้นก้อนขนาดนี้แต่เด็กๆก็อยากจะปั้นตามชอบชองตัวเอง แต่ก็ไม่ลืมที่จะใส่เมล็ดพันธุ์ไม้ตามคำบอกของพี่ๆ เรียกว่าเล่นไปด้วย ทำงานไปด้วย อย่างสนุกสนาน
กรมฝนหลวง โปรยเมล็ดพันธุ์ทางอากาศสร้างความสัมพัทธ์แก่ผืนป่า กรมฝนหลวง โปรยเมล็ดพันธุ์ทางอากาศสร้างความสัมพัทธ์แก่ผืนป่า Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 27, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.