สตรีชาวดอนกรวย ร่วมใจบวชชีพราหมณ์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ


สตรีชาวตำบลดอนกรวย ร่วมบวชชีพราหมณ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยสตรีผู้สูงอายุและเยาวชน ชาวตำบลดอนกรวย 64 คน ร่วมใจแต่งกายชุดขาว ร่วมบวชชีพราหมณ์ ที่วัดสนามไชย ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน พร้อมสวดมนต์ไหว้พระ ทำวัตร ถือศีลปฏิบัติธรรม ลดละเลิกอบายมุข เป็นการทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ผลบุญในครั้งนี้ส่งผลให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีสุขภาพพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยอีกนานแสนนาน และเป็นแม่ของแผ่นดินของปวงชนชาวไทยตลอดไป โดยระหว่างบวชชีพราหมณ์ จะต้องบูชาถือศีลแปด ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา และเดินจงกรมแผ่เมตตา


รู้สึกดีใจที่มีโอกาสทำความดีด้วยการบวชชีพราหมณ์ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถือเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทย จึงขอทำความดีตลอดปี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความจงรักภักดี เราสามารถทำทุกคนโดยเริ่มจากตัวเอง ด้วยการรักษาศีล 5 ด้วยการนั่งสมาธิ ตั้งจิตภาวนาแผ่เมตตา ในโอกาสมหามงคลยิ่ง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เหล่าชาวตำบลดอนกรวย มีความปลาบปลื้มปีติยินดี จึงพร้อมใจชวนกันทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และขอเป็นตัวแทนชาวตำบลดอนกรวย ถวายพระพรชัยมงคล ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
สตรีชาวดอนกรวย ร่วมใจบวชชีพราหมณ์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ สตรีชาวดอนกรวย ร่วมใจบวชชีพราหมณ์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 10, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.