รอง ผบช.ภาค7 นั่งวัวเทียมเกวียนตรวจเยี่ยมโครงการ


วันที่ 22 ส.ค. 62 พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง รอง ผบช.ภ.7 (ปป) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมโครงการ“ชุมชนเข้มแข็ง แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน” ในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองเด่น ม.14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์เดช ศักดิ์สมบูรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธานัท จิราธนะกุล ผกก.สภ. ทุ่งหลวง, พ.ต.ท. อรรณนพ นุ่มสวน รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งหลวง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งหลวง ตลอดจนผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และประชาชนชาวตำบลทุ่งหลวง คอยให้การต้อนรับ


โดย พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง รอง ผบช.ภ.7 (ปป) พร้อมคณะ ได้ขึ้นวัวเทียมเกวียนที่มีการตกแต่งประดับด้วยผ้าสีสวยงาม เพื่อเดินทางมายังบริเวณที่จัดงานโครงการดังกล่าว โดยตลอดสองข้ามทางมีประชาชนให้การต้อนรับ จากนั้น ร.ต.อ. สามารถ พวงอินทร์ รอง สวป. ได้กล่าวรายงานสรุปผลโครงการ“ชุมชนเข้มแข็ง แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน” ในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองเด่น ม.14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ซึ่งโครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เป็นนโยบายที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ความสําคัญ เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรบริหาร ส่วนท้องถิ่น และชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน และทำให้ชุมชนสามารถดูแลกันเองได้ มีความรักใคร่สามัคคี ดํารงชีวิตอยู่ด้วยความสงบสุข ประกอบสัมมาชีพได้อย่างสะดวก ราบรื่น ซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนในพื้นที่ จะต้องมีการประสานหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจะให้การดําเนินการแก้ปัญหาที่มีอยู่ในชุมชน สําเร็จลุล่วงรอง ผบช.ภาค7 นั่งเกวียนตรวจงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งตลอดระยะเวลาดำเนินงานทุกหน่วยงานทุกองค์กรได้ร่วมมือร่วมใจและให้ความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงกันรอง ผบช.ภาค7 นั่งวัวเทียมเกวียนตรวจเยี่ยมโครงการ รอง ผบช.ภาค7 นั่งวัวเทียมเกวียนตรวจเยี่ยมโครงการ Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 22, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.