ราชบุรีจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562


วันที่ 30 ส.ค.62 ที่โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้านเข้าร่วมแล้ว 281 หมู่บ้าน


ทั้งนี้ภายในงานได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นให้แก่หมู่บ้าน และกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 13 หมู่บ้าน พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบประกาศเกียรติคุณ “แม่ผู้เป็นแบบอย่างกองทุนแม่ของแผ่นดิน” ให้กับผู้แทนฯ 10 อำเภอ เพื่อให้หมู่บ้านมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกัน เฝ้าระวัง และร่วมกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง พึ่งตนเอง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินและขยายไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่นๆเพื่อเป็นหลักชัยสู่ความสงบร่มเย็น
ราชบุรีจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ราชบุรีจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 30, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.