อบจ.ราชบุรี โครงการทูตน้อยรักษ์น้ำ ประจำปี 2562


พ.ต.อ.ชาลี สร้อยสุมณฑา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการทูตน้อยรักษ์น้ำ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมกับโรงเรียนแคทรายวิทยา ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อให้เด็กและเยาวชนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและการดูแลรักษาแม่น้ำ คูคลองให้ใสสะอาด อันจะส่งผลให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป


ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีนโยบายส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชนและเยาวชนในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เห็นคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด ดังนั้น อบจ.ราชบุรี โดยความร่วมมือกับโรงเรียนแคทรายวิทยา ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่ออบรมและให้ความรู้แก่เยาวชนทูตน้อยอนุกรักษ์น้ำ ตลอดจนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ซึ่งมีคณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 130 คน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดราชบุรี สวนพฤกษศาสตร์บ้านจอมบึง ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ และผู้อำนวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา คณะครู และนักเรียนทูตน้อยในโครงการฯ นี้ด้วย


อบจ.ราชบุรี โครงการทูตน้อยรักษ์น้ำ ประจำปี 2562 อบจ.ราชบุรี โครงการทูตน้อยรักษ์น้ำ ประจำปี 2562 Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 01, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.