อบจ.ราชบุรี จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งอาสาสมัครสาธารณสุขรุ่นที่ 1


วันนี้ (21.ส.ค.62) ที่ห้องประชุม ชั้น 5 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านจังหวัดราชบุรี (อสม.) ประจำปี พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1 โดยมีนางรศริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ด้านการสาธารณสุข โดยการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ประสบความสำเร็จ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นบุคคลที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ


การจัดทำโครงการดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งและเพื่ออบรมฟื้นฟูความรู้ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอดำเนินสะดวก เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดอก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการดำเนินโครงการจะจัดอบรมโครงการดังกล่าว มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอดำเนินสะดวก เข้าร่วมโครงการจำนวน 500 คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 250 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก และโรงพยาบาลดำเนินสะดวกอบจ.ราชบุรี จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งอาสาสมัครสาธารณสุขรุ่นที่ 1 อบจ.ราชบุรี จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งอาสาสมัครสาธารณสุขรุ่นที่ 1 Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 21, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.