โรงงานตาลงดเผาไร่อ้อย 100% ในเขต อ.บ้านโป่ง ป้องกันฝุ่น PM 2.5


วันที่ 24 ส.ค.62 ที่ห้องประชุมโรงงานน้ำตาลราชบุรี อ.บ้านดป่ง จ.ราชบุรี นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน โดยที่ประชุมมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ผู้แทนอุตสหกรรมจังหวัดราชบุรี สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมราชบุรี สาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน และรับทราบข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานทางด้านชุมชน และการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอย่างโปร่งใส และเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ โดยโรงงานน้ำตาลราชบุรี ได้สนองนโยบายงดเผาไร่อ้อย 100% ในเขตบ้านโป่ง ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5


โดยในวาระที่ประชุมครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานราชการกับผู้บริหารโรงงานน้ำตาลราชบุรีว่าด้วยเรื่อง 1.แผนพัฒนาระบบป้องกันฝุ่นกากอ้อย โดยเสนอให้ใช้โครงการแนวกันฝุ่นตัว L ปี 2562, งานปิดช่องป้องกันฝุ่นปลิวออกมาจากอาคาร, การปิดคลุมกองกากอ้อย, การติดตั้งระบบสเปรย์น้ำบนสายพานลำเลียงกากอ้อยขาออกก่อนปล่อยลงกองเก็บ, การใช้เครื่องพ่นละอองน้ำ (Dust Boss) เพื่อจับฝุ่นละออง, เพิ่มปืนฉีดน้ำดับเพลิงสำหรับสเปรย์น้ำจับฝุ่น อีก 1 จุด รวมเป็น 6 จุดรอบกองกากอ้อย, ปรับระดับท่อลำเลียงกากอ้อยลงกองให้มีความสูงใกล้เคียงระดับความสูงของกองกากอ้อยเพื่อลดการฟุ้งกระจาย, การควบคุมความสูงในการกองเก็บกากอ้อยที่ลานกองกากอ้อย ไม่เกินที่ EIA กำหนด เพื่อลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจาย และให้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม


2. แผนพัฒนาระบบควบคุมปล่องควัน โดยให้ติดตั้งระบบบำบัดคุณภาพของอากาศที่ออกจาก Stack ของ Boiler 3 , 4, ใช้ Wet scrubber 2 Unit per Boiler 1 unit และสนองนโยบายลดพื้นที่การเผาอ้อย 100 % ภายในปี 63 โดยปีนี้ โรงงานน้ำตาลราชบุรี ได้สั่งนำเข้ารถตัดอ้อยสด มาจากอเมริกาเพิ่มอีก 11 คัน ราคาเฉลี่ยคันละไม่ต่ำกว่า 7 ล้านบาท
โรงงานตาลงดเผาไร่อ้อย 100% ในเขต อ.บ้านโป่ง ป้องกันฝุ่น PM 2.5 โรงงานตาลงดเผาไร่อ้อย 100% ในเขต อ.บ้านโป่ง ป้องกันฝุ่น PM 2.5 Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 24, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.