กช.ราชบุรี มอบห้องสุขาและบ้านที่ปรับปรุง ตามโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน”


วันที่ 9 ก.ค.62 ที่บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 7 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ทหารช่าง ทำพิธีมอบห้องสุขา และเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน”  ให้กับ พลทหาร สิทธินนท์  เปียชาติ ทหารใหม่ผลัดที่ 1 รุ่นปี 62  ของหน่วยฝึกที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 111  กรมทหารช่างที่ 11 ซึ่งมีฐานะยากจน  โดยมี พันเอก คมกฤช  ศิริไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 ผู้แทนเจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานมอบห้องสุข และเครื่องอุปโภคบริโภค


ทั้งนี้ พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง ได้ให้ความสำคัญในการติดตามข้อมูลข่าวสารของกำลังพลที่ประจำการอยู่และปลดประจำการไปแล้ว จึงทราบว่า บ้านพักอาศัยของ พลทหาร สิทธินนท์  เปียชาติ  ทหารใหม่ผลัดที่ 1 รุ่นปี 62 ของหน่วยฝึกที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 โดยเฉพาะห้องสุขามีสภาพทรุดโทรม ประกอบกับครอบครัวมีรายได้น้อย  จึงไม่มีเงินในการซ่อมแซมห้องสุขา ทางหน่วยจึงได้ทำเรื่องขออนุมัติเจ้ากรมการทหารช่าง ในการดำเนินการปรับปรุงห้องสุขาของ พลทหาร สิทธินนท์  เปียชาติ พร้อมทั้งได้ทำการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยที่มีความทรุดโทรมให้แล้วเสร็จ  ซึ่งในวันนี้ทางหน่วยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำพิธีมอบห้องสุขา  และบ้านที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ ตามโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” ให้กับ พลทหาร สิทธินนท์  เปียชาติ โดยมีผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 เป็นผู้แทนเจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานมอบในครั้งนี้ 


สำหรับโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้หน่วยทหารทุกหน่วยของกองทัพบก เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในทุกโอกาส ตามศักยภาพของหน่วยที่จะสามารถดำเนินการได้ กรมการทหารช่าง เป็นหน่วยหนึ่งที่มีความพร้อมทั้งทางด้านกำลังพล เครื่องมือช่าง และงบประมาณ จึงได้จัดให้มีโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” ขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเจ้ากรมการทหารช่าง ได้อนุมัติให้หน่วยขึ้นตรงของกรมการทหารช่าง ทุกหน่วย เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และในพื้นที่ที่หน่วยรับภารกิจในงานก่อสร้างต่างๆ  เป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสมมัคคี  ของทหารที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนทั่วไป และที่เข้ามาเป็นพลทหาร  ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งที่รับราชการและปลดประจำการไปแล้วก็ตาม
กช.ราชบุรี มอบห้องสุขาและบ้านที่ปรับปรุง ตามโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” กช.ราชบุรี มอบห้องสุขาและบ้านที่ปรับปรุง ตามโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 09, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.