จ.ราชบุรี จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ


วันที่ 26 ก.ค. 62 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่ว่าการอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ในโครงการฯ มีการจัดกิจกรรม จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิต ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4 พ.ค. 62 ถึง 4 พ.ค. 63


โดยในครั้งนี้จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการการแพทย์ทั่วไปบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจตา บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ และกิจกรรมหน่วยรับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะและดวงตาโดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี และกาชาดจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้กระทรวงสาธาณสุขกำหนดให้ทุกจังหวัดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งต่อไป วันที่ 7 พ.ย. 62 ณ วัดศรีมฤคทายวัน อ.โพธาราม และวันที่ 20 มี.ค. 63 ณ วัดใหม่สี่หมื่น อ.ดำเนินสะดวก


พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ รวมใจภักดิ์ จงรักภักดี 904 ซึ่งอำเภอจอมบึง ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ภายในงานได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ที่ รพ. สมเด็จพระยุพราชจอมบึง พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง โอกาสนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำ ร. 10 หน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึง และร่วมเดินรณรงค์ต้นแบบเมืองสุขภาวะดีเด่น รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย รณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน การรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ในตัวเมือง อ.จอมบึง


จ.ราชบุรี จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ราชบุรี จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 26, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.