ท.เมืองราชบุรี ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ


วันที่ 25 ก.ค. 62 ที่วัดโรงช้าง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้มอบหมายให้ นางพัฒนา สงวนเจียม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองราชบุรี ร่วมกับ ชุมชนวัดเขาเหลือ, ชุมชนศิริชัย, ชุมชนประปาร่วมสุข และชุมชนสันคู ในการจัดกิจกรรมออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนและผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยจัดให้มีกิจกรรมให้บริการรักษาพยาบาล วัดความดันเจาะเลือด ให้ความรู้เรื่องการไม่กินหวานและโรคไข้เลือดออก และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนการแจกจ่ายยารักษาโรค การลงพื้นที่คัดแยกขยะ รณรงค์หยุดการใช้โฟมในการบรรจุอาหารหรือรับประทานอาหารที่ใช้โฟมบรรจุ และตั้งจุดบริการแจกทรายอะเบท เพื่อป้องกันยุงวางไข่ในแหล่งน้ำของประชาชน และมีการลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง ได้แก่ สุนัขและแมว รวมถึงสุนัขและแมวจรจัดตลอดจนให้บริการทำหมันสุนัข และแมวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับโรงเรียนเสริมสวยสอนตัดผมแก้ว ให้บริการตัดแต่งผมให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 


นางพัฒนา สงวนเจียม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองราชบุรี ได้เปิเผยว่า “ตามที่ท่าน ภูวนาท สุภาพเพชร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้มอบหมายและมีนโยบายที่จะให้บริการแก่หน่วยงานในเทศบาลทุกกองงานจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ์กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่ ซึ่งวันนี้ในส่วนของกองสาธารณสุข ก็ได้จัดเป็นหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ออกมาให้บริการกับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งเราจะจัดเป็นจำนวนสองครั้ง ครั้งแรกก็คือวันที่ 25 ก.ค.62 สถานที่คือ วัดโรงช้าง และจะจัดครั้งต่อไปเนื่องในวันแม่ วันที่ 8 ส.ค.62 ที่ชุมชนพร้อมพัฒนา สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้จัดให้บริการตรวจการรักษาพยาบาล วัดความดัน เจาะเลือด ตรวจฟัน ให้ความรู้ทางด้านสุขศึกษาในด้านดูแลรักษาสุขภาพในด้านต่าง ๆ แล้วก็มีโรงเรียนเสริมสวยสอนตัดผมแก้วมาสนับสนุนเราในการให้บริการตัดผมฟรี อีกจุดหนึ่งก็จะเรื่องของการให้วัคซีนป้องการโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของฟ้าหญิงจุฬาภร เพื่อที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากเมืองไทย โดยมาให้บริการฟรี หลังจากที่เราเคยดำเนินการให้วัดซีนเป็นระยะยาวมาแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปี สำหรับวันนี้ก็จะเป็นการเก็บตก ประชาชนที่พลาดโอกาสยังไม่ได้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ก็นำมารับบริการได้ในวันนี้ ส่วนงานอื่นๆที่จะดำเนินงานต่อไปก็คือ จะมีเจ้าหน้าที่ของงานสุขาพิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ออกไปเชิญชวนและรณรงค์ให้กับผู้ประกอบการค้างดใช้โฟมในการห่ออาหาร เพราะว่าโฟมบรรจุอาหารเป็นภัยเงียบที่เกิดโรคกับผู้บริโภคโดยที่ไม่รู้ตัว โดยเฉพาะในเรื่องของโรคมะเร็ง   อีกอย่างหนึ่งโฟมก็เป็นวัสดุที่ทำลายได้ยากทำให้เกิดเป็นขยะมากมายอายุของโฟมในการที่จะทำลายได้ มีอายุไม่น้อยกว่า 500 ปี ที่จะอยู่ไปกับประเทศของเรา เพราะฉะนั้น ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่านช่วยกันงดใช้โฟมในการบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพของตัวเอง ส่วนงานส่งเสริมสุขภาพ ก็จะเดินทางไปตามบ้านประชาชนทั่วไปรอบ ๆ บริเวณนี้ดูแลเรื่องของสุขภาพกับผู้ที่ไม่สามารถมารับบริการ ณ จุดวัดโรงช้างได้ ส่วนในงานรักษาความสะอาดเราก็จะดูแลพัฒนาความสะอาดให้กับชุมชนโดยรอบบริเวณนี้ ซึ่งช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. เมื่อตลาดเลิกเราก็จะไปดูแลในเรื่องของการจัดการขยะกองหมักหมมอยู่ให้สะอาด”


ท.เมืองราชบุรี ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ ท.เมืองราชบุรี ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 25, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.