จ.ราชบุรี จัดพิธีสวนสนามของคณะลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติฯ


จังหวัดราชบุรีจัดพิธีสวนสนามของคณะลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562


วันที่ 28 ก.ค. 62 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ของคณะลูกเสือจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีได้รับมอบหมายจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภททุกหมู่เหล่า ตลอดจนผู้บำเพ็ญประโยชน์ รวมพลังแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความสามัคคี ด้วยการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ตลอดจนประกอบกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562


โดยมีหน่วยงานจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดราชบุรี นำกองลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภททุกหมู่เหล่า ตลอดจนผู้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม รวมถึงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่การทำความสะอาดบริเวณเส้นทางโดยรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยถนนเสือป่า ถนนยุติธรรม และถนนสมบูรณ์กุล เพื่อให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประมุขของลูกเสือแห่งชาติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
จ.ราชบุรี จัดพิธีสวนสนามของคณะลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติฯ จ.ราชบุรี จัดพิธีสวนสนามของคณะลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติฯ Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 28, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.