น้ำอยู่แค่เอื้อมแต่เกิดภัยแล้งเกือบทั้งตำบลเกือบทุกปี


นายสุชิน จักรเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี พร้อมด้วย นายสุธรรม ชูผล และนายสงกรานต์  อ่วมอาบ สมาชิกเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ตลอดจนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่สำรวจสระน้ำผลิตระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณวัดสันติการาม  หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งหลวง  ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ของหมู่บ้านพุคาย หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งหลวง  โดยใช้งบประมาณดำเนินการกว่า 5 ล้านบาทเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี 56  มีชาวบ้านบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 15 ได้รับผลประโยชน์จากการผลิตระบบน้ำประปาของหมู่บ้านดังกล่าวใช้ประมาณ 250 หลังคาเรือน แต่ขณะนี้สระน้ำที่ใช้ผลิตระบบประปาแห้งขอดติดเกือบก้นสระ ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นหอจ่ายน้ำได้นานเป็นเดือนแล้ว ทางเทศบาลจึงใช้วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้รถยนต์บรรทุกน้ำของเทศบาลที่มีจำนวน 2 คัน ออกแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านหลายหมู่บ้านที่กำลังประสบปัญหาในขณะนี้ ซึ่งได้แก่ หมู่ 4 หมู่ 14 หมู่ 15 หมู่ 11 และหมู่ 16 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน


นายสุชิน จักรเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง  ได้เปิดเผยว่า พื้นที่ตำบลทุ่งหลวงมีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ส่วนหอจ่ายน้ำของหมู่บ้านตรงนี้อยู่บริเวณหมู่  4 และอีกหลายหมู่บ้านที่มีปัญหาสระน้ำหมู่บ้านแห้งขอด เนื่องจากฝนทิ้งช่วงมานานไม่มีน้ำเติมลง ในสระ ทำให้น้ำดิบที่ใช้ทำประปามีไม่เพียงพอที่จะสูบจ่ายช่วยเหลือในพื้นที่ได้  ทางเทศบาลจึงแก้ปัญหาด้วยการเอาน้ำไปให้กับชาวบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อน   มีหลายหมู่บ้านเป็นโซนที่อยู่ชายเขาเป็นพื้นที่สูง  น้ำในสระซึ่งเป็นน้ำฝนแห้งจนหมด  ชาวบ้านเดือดร้อนประมาณ 250 ครัวเรือน   พื้นที่ใกล้เคียงจะเอาน้ำไปสูบใส่หอจ่ายน้ำของหมู่บ้านให้   แต่หากพื้นที่ไกลก็จะใช้รถเทศบาลบรรทุกน้ำเข้าไปให้ที่บ้านหมุนเวียนกันไป  เทศบาลมีรถบรรทุกน้ำเพียง 2 คัน 


ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว  พื้นที่หมู่ 4 เป็นการบริหารงานกันเอง ทางเทศบาลกำลังทำความตกลงกับชาวบ้านขอให้ถ่ายโอนให้กับเทศบาลจะได้ดำเนินโครงการต่อท่อเมนประปาของระบบประปาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง มีระยะห่างจากตรงนี้ประมาณ 3 กิโลเมตร นำมาลงที่หอจ่ายน้ำจุดดังกล่าวได้เลย  ชาวบ้านจะสามารถใช้น้ำได้ตลอดตามปกติไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำอีกต่อไป  ซึ่งในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้อย่างยั่งยืนถ้ามีงบประมาณเพียงพอ เนื่องจากพื้นที่ทุ่งหลวงมีบ่อน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่เกิดจากเหมืองหิน สูบน้ำไม่มีแห้ง สามารถเดินท่อน้ำสร้างเป็นระบบหอจ่ายน้ำถังกรองที่บริเวณหมู่ 14 หากนำน้ำที่เหมืองหินมาพักน้ำเพื่อตั้งระบบสูบจ่ายน้ำบริเวณหมู่ 14  จะสามารถจ่ายน้ำประปาหล่อเลี้ยงชาวบ้านได้ทั้งหมดตำบล เพราะท่อมาจ่ออยู่ที่หน้าสำนักงานเทศบาลแล้ว เหลือเพียงประมาณ 3 กิโลเมตรเท่านั้น ที่สามารถเชื้อต่อท่อกับหมู่ 4 ได้   แต่ขณะนี้ยังไม่มีงบประมาณในการดำเนินโครงการ  เทศบาลได้ให้เจ้าหน้าที่ประเมินโครงการการแก้ไขปัญหาคาดว่าน่าจะใช้งบประมาณจำนวน 60 ล้านบาท   ซึ่งคิดว่าการใช้น้ำด้านอุปโภค บริโภคจะหมดปัญหา แต่ส่วนอนาคตก็จะไปแก้ไขปัญหาด้านน้ำทำเกษตรอีกครั้งหนึ่ง  ได้มีแนวความคิดจะนำเรื่องเสนอนางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ  เข้ามาช่วยเหลือเพื่อหาแนวทางให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้


อย่างไรก็ตามในบ่ายวันนี้ทางเทศบาลได้นำรถบรรทุกน้ำมาช่วยเหลือใส่หอจ่ายน้ำให้กับวัดสันติการาม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พระภิกษุสงฆ์  ซึ่งจะหมุนเวียนส่งน้ำไปตามจุดต่าง ๆในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าวทุกวัน


น้ำอยู่แค่เอื้อมแต่เกิดภัยแล้งเกือบทั้งตำบลเกือบทุกปี น้ำอยู่แค่เอื้อมแต่เกิดภัยแล้งเกือบทั้งตำบลเกือบทุกปี Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 26, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.