เจ้ากรมการทหารช่าง มอบบ้านตามโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน”


ที่บ้านเลขที่ 7/4 ม.2 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พลโท อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์  เจ้ากรมการทหารช่าง ได้เดินทางเป็นประธานมอบบ้านที่ซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วเสร็จ พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับ น.ส.วรรณา  สิงห์งาม เนื่องจากเจ้ากรมการทหารช่างได้รับทราบเรื่องว่า บ้านของ น.ส.วรรณา มีสภาพชำรุดทรุดโทรม โดย น.ส.วรรณา มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพมีรายได้ไม่แน่นอน และดวงตาข้างซ้ายของ น.ส.วรรณา มีอาการศูนย์เสียการมองเห็น เนื่องจากถูกของแข็งกระแทกดวงตาข้างซ้าย พร้อมต้องเลี้ยงดูบุตร 2 คน ตามลำพัง หลังเจ้ากรมการทหารช่าง ได้ทราบเรื่องจึงสั่งการเร่งด่วนให้กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 ซึ่งมี พันเอก คมกฤช  ศิริไพศาล เป็นผู้บังคับกองพัน ได้จัดกำลังพล และอุปกรณ์ เข้าดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านของ น.ส.วรรณา ให้มีสภาพที่ดีขี้น ตามโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” โดยเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ถึงวันที่  28 มิ.ย.62


โดยวันนี้ 9 ก.ค.62 หลังกองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 ได้เข้าซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านของ น.ส.วรรณา แล้วเสร็จ พลโท อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์  เจ้ากรมการทหารช่าง จึงได้เดินทางไปเป็นประธานมอบบ้านที่ซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วเสร็จ พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับ น.ส.วรรณา  สิงห์งาม ด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และความห่วงใย ที่ทหารช่างต้องพึงดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้ความเดือดร้อน ตามนโยบาย "ยามศึกเรารบ ยามสงบเราพัฒนา และคอยช่วยเหลือประชาชน"


สำหรับโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้หน่วยทหารทุกหน่วยของกองทัพบก เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในทุกโอกาส ตามศักยภาพของหน่วยที่จะสามารถดำเนินการได้ กรมการทหารช่าง เป็นหน่วยหนึ่งที่มีความพร้อมทั้งทางด้านกำลังพล เครื่องมือช่าง และงบประมาณ จึงได้จัดให้มีโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” ขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเจ้ากรมการทหารช่าง ได้อนุมัติให้หน่วยขึ้นตรงของกรมการทหารช่าง ทุกหน่วย เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และในพื้นที่ที่หน่วยเข้าปฏิบัติภารกิจในงานก่อสร้างต่าง ๆ   


เจ้ากรมการทหารช่าง มอบบ้านตามโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” เจ้ากรมการทหารช่าง มอบบ้านตามโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 09, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.