อ.บ้านคา จัดกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนา คู คลอง”เฉลิมพระเกียรติฯ


วันที่ 25 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.คมกฤช ศิริไพศาล ผบ.ช.11 พัน.111 ร่วมกับ นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอบ้านคา จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง”เฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณฝายชลประทานหลังโรงเรียนบ้านคาวิทยา รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างพร้อมเพรียง โดยร่วมกันจัดเก็บขยะ วัชพืช ขุดลอกกำจัด สิ่งกีดขวางทางน้ำ สร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนา คูคลอง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562


ทั้งนี้สืบเนื่องด้วย ประชาชนชาวอำเภอบ้านคา สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้ความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ประชาชนชาวอำเภอบ้านคาหลายภาคส่วนจึงเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ อย่างต่อเนื่อง

อ.บ้านคา จัดกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนา คู คลอง”เฉลิมพระเกียรติฯ อ.บ้านคา จัดกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนา คู คลอง”เฉลิมพระเกียรติฯ Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 25, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.