สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพร่วมกับชุมชนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ


วันนี้ (30 ก.ค.62) ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  ร่วมกับ รศ.ดร. สมชาย จันทร์ชาวนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี  และนางอัษฎาพร  ไกรพานนท์  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอด่จนชาวบ้าน และนักเรียนใน ต.รางบัว  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  กว่า 200 คน  ได้ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ที่บริเวณป่าชุมชนด้านหลังมหาวิทยาลัยฯ  ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้  ได้มีนโยบายให้จัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วประเทศหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ได้ร่วมใจและบูรณาการร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเอง พื้นที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานที่ศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น และปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาคัดเลือกไว้แล้ว พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม อันเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบกับในพื้นที่ ต.รางบัว  อ.จอมบึง  นั้นเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกน้อยที่สุด ประกอบกับฝนทิ้งช่วงมานานทำให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นแห้งแล้ง  การปลูกป่าและการดูแลรักษาป่าในวันนี้จะช่วยให้ผืนป่านั้นกลับมาอุดมสมบูรณ์  ทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและป่ายังช่วยดูดซับน้ำไม่ให้ไหลผ่านไปอย่างรวดเร็ว  ทำให้ในวันข้างหน้าพื้นที่ในต.รางบัวจะไม่แห้งแล้งอีกต่อไป  ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้คัดเลือกพื้นที่นี้ในการจัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอำเภอจอมบึงด้วย

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพร่วมกับชุมชนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพร่วมกับชุมชนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 30, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.