อบจ.ราชบุรีจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี


นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำสมาชิก อบจ.  ส่วนราชการ พนักงาน จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เพื่อให้บุคลากรของ อบจ.แสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10


วันที่ 26 ก.ค.62 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายสม เอี้ยวสุวรรณ  พ.ต.อ.ชาลี สร้อยสุมณฑา  รองนายก อบจ. นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภา อบจ.  นำสมาชิก อบจ. ส่วนราชการ  พนักงาน บุคลากรของ อบจ. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน  ประจำปี 2562  ที่ห้องประชุมชั้นสี่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   โดยรัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  วันที่ 28 กรกฎาคม  2562 


ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี   ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อให้บุคลากร ได้แสดงความมุ่งมั่นในการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ  นอกจากนี้ทาง อบจ.ราชบุรี ยังได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของ อบจ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 23  - 31 กรกฎาคมด้วย
อบจ.ราชบุรีจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี อบจ.ราชบุรีจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 26, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.