ติวเข้มพัฒนาตลาดเกษตรปลอดภัย


เมื่อวันที่  23 ก.ค.62 ที่ห้องประชุมสนง.เกษตร อ.เมืองราชบุรี นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจ.ราชบุรี  ได้จัดสัมมนาผู้ประกอบการรายย่อยในการประชาสัมพันธ์ “ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจ.ราชบุรี” โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในพื้นที่จ.ราชบุรี สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขและสมาชิกชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ประมาณ 50 คนเข้าร่วมสัมมนา เพื่อสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางด้านอาหารปลอดภัย และช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจ.ราชบุรี ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลือกซื้อสินค้าจากเกษตรกรตัวจริง จำนวน 67 ร้านค้า ที่มีการจำหน่ายพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ สินค้าประมง  สินค้าปศุสัตว์ สินค้าแปรรูปด้านการเกษตรต่างๆ  เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัย  สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยในตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น


จากนั้นนายสุพัฒน์ อ่อนคง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศ  ได้พาเยี่ยมชมฟาร์ม TT Organic Farm  ของนายจัดพล วรรณเกษม อายุ 46 ปี ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี  สวนเกษตรผสมผสานตามรอยพ่อ (ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง)  ที่ปลูกผัก ผลไม้ อินทรีย์แบบปลูกลงดิน  มีพื้นที่ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานประมาณ 40 ไร่ เจาะบ่อบาดาลเพื่อเอาน้ำมาไว้ใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ การเลี้ยงไก่ไข่  เป็ดเนื้อ และยังแบ่งปลูกพืชผักนานาชนิดอีกประมาณ 8 ไร่  อาทิพริก มะเขือเทศ ผักสลัดปลอดสาร สายพันธุ์กรีนโอ๊ก เรดโอ๊ก และสายพันธุ์ต่างๆอีกหลายชนิด  โดยใช้ชีวพันธุ์ในการดูแลพืชผักให้ปลอดจากแมลงเช่นใช้ยาเส้นเป็นส่วนประกอบ  และใช้มูลหมูหมักดินและแกลบใช้บำรุงพืชผัก มีการแบ่งการปลูกเป็นรุ่นๆเพื่อหมุนเวียนส่งขายลูกค้าทั้งในจ.ราชบุรี และต่างจังหวัดทุกวัน  ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นร้านอาหาร กับลูกค้าที่มารับซื้อไปจำหน่ายต่อ นอกจากนี้จะมีจำหน่ายเฉพาะ “ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจ.ราชบุรี” อ.เมืองราชบุรี ทุกวันอังคารและวันศุกร์ของสัปดาห์
ติวเข้มพัฒนาตลาดเกษตรปลอดภัย ติวเข้มพัฒนาตลาดเกษตรปลอดภัย Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 23, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.