จัดยิ่งใหญ่แห่เทียนพรรษาวัดแจ้งเจริญ


เวลา 16.00 น. 17 ก.ค.62 บรรยากาศเทศกาลงานแห่เทียนพรรษาที่ จ.ราชบุรี หลายพื้นที่เป็นไปอย่างสนุกสนาน มีชาวบ้านต่างมาร่วมงานแห่เทียนนำไปถวายวัดต่าง ๆกัน เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกับที่วัดแจ้งเจริญ  ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง ได้มีการจัดงานแห่เทียนพรรษา ซึ่งถือเป็นประเพณีแห่เทียนพรรษาในแบบของชาวตำบลจอมประทัด ถือเป็นประเพณีทางศาสนาซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีมาเป็นเวลายาวนาน  เป็นการแสดงออกถึงการยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชน


ซึ่งมีประชาชนในตำบลจอมประทัด จำนวน 8 หมู่บ้าน จะเข้าร่วมกระบวนแห่เทียนพรรษาของชุมชนตนเองเป็นจำนวนมากกว่า 5,000 คน ร่วมร้องเล่นเต้นรำกันอย่างสนุกสนาน และมีการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันที่สวยงาม พร้อมขบวน ม้าเต้น วัวเทียมเกวียน รถไถนา มาร่วมกันแห่เทียนมารวมกันที่วัดแจ้งเจริญ แสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชน และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่งานแห่เทียนพรรษาเป็นงานที่ทำให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสได้ร่วมกันส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนา และร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป


โดยการจัดพิธีแห่เทียนพรรษปีนี้จัดได้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในตำบลจอมประทัดที่มีความสามัคคี คนที่มี ม้า  วัว รถอีแต๋น รถไถ ก็นำมาประดับตกแต่งอย่างสวยงามแปลกตา บางคันได้นำต้นข้าวมัดเป็นกำมาตกแต่งรถของตนเองด้วยความคิดที่สร้างสรรค์  เมื่อขบวนแห่เทียนพรรษามาถึงบริเวณลานวัด ชาวบ้านก็จร่วมกันนิมนต์พระครูศรีธรรมาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญ ขึ้นเกวียนโบราณแห่ไปยังบริเวณศาลาอเนกประสงค์ที่ใช้จัดงานถวายเทียนพรรษา ชาวบ้านก็จะร่วมถวายเทียนพรรษากว่า 40 เล่มจาก 8 หมู่บ้าน เพื่อร่วมทำบุญให้แก่วัด นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันถวายผ้าป่าให้กับทางวัดอีกด้วยโดยในปีนี้ยอดผ้าป่าจาก 8 หมู่บ้าน เป็นจำนวนเงิน  283,294 บาท


จัดยิ่งใหญ่แห่เทียนพรรษาวัดแจ้งเจริญ จัดยิ่งใหญ่แห่เทียนพรรษาวัดแจ้งเจริญ Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 17, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.