ผู้ว่าฯเมืองโอ่ง เปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28


วันที่ 3 ก.ค.62  ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค โดยนางสาวรุจน์จิณี  สุภวิรีย์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน 4 ราชบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานการเเข่งขันฝีมือแรงงานเเห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค  ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติอย่างต่อเนื่องตลอดมารวม 27 ครั้ง และในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 28 ภารกิจที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดขึ้นทุก 2 ปี พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีสำหรับเยาวชนได้แสดงความสามารถด้านทักษะฝีมือ เป็นการสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจ ให้เยาวชนในสถานศึกษา และกำลังแรงงานในสถานประกอบกิจการเกิดความตื่นตัว สนใจที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ให้ตระหนักในคุณค่า และประโยชน์ของการทำงานที่เน้นทักษะฝีมือ ในทุกกลุ่มอาชีพ อีกทั้งจะส่งผลให้สถานประกอบการเห็นความสำคัญในการใช้กำลังแรงงานฝีมือ เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป


โดยการจัดงานแข่งขันในครั้งนี้ ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานศึกษาและสถานประกอบกิจการ ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตจังหวัด จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้คัดเลือกและจัดส่งเยาวชนอายุ 15 - 20 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงาน จำนวน 246 คน โดยแบ่งประเภททีมออกเป็นจำนวน 4 สาขา สาขาแมคคาทรอนิค, สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่, สาขามาตรวิทยาด้านมิติ และสาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม  ประเภทบุคคล จำนวน 20 สาขา สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์, สาขาเครื่องกล CNC(เครื่องกลึง), สาขาเครื่องกล CNC(เครื่องกัด), สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม,  สาขาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาเว็บดีไซด์, สาขาจัดดอกไม้, สาขากราฟิกดีไซน์, สาขาเทคโนโลยียานยนต์, สาขาสีรถยนต์, สาขาปูกระเบื้อง, สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร, สาขาก่ออิฐ, สาขาไม้เครื่องเรือน, สาขาต่อประกอบมุมไม้, สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น, สาขาแต่งผม, สาขาประกอบอาหาร และสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม


ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันที่ได้รับเหรียญทอง ในแต่ละสาขา จะได้รับการพิจารณาให้เข้าเก็บตัวฝึกซ้อม และคัดเลือกให้เป็นผู้แทนระดับภาค ไปเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งหากชนะการแข่งขันระดับชาติจะได้รับการคัดเลือกเข้าการแข่งขันในระดับอาเซียน และระดับนานาชาติต่อไป
ผู้ว่าฯเมืองโอ่ง เปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 ผู้ว่าฯเมืองโอ่ง เปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 03, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.