ศาลจังหวัดราชบุรีจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2562


วันที่ 25 ก.ค. 62 นายฉัตรชัย รุจิตานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดราชบุรี ซึ่งศาลจังหวัดราชบุรี ศาลแขวงราชบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดราชบุรี จัดขึ้นมีเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคม ก่อให้เกิดความปรองดอง รู้รักสามัคคี และมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่ประชาชน


การจัดโครงการครั้งนี้ได้กำหนดเป้าหมายจำนวนคดีแพ่งที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณคดีแพ่งที่เข้าสู้ศาล และมีผลไกล่เกลี่ยสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณคดีแพ่งที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีผลการไกล่เกลี่ยสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของปริมาณคดีอาญาที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยทั้งหมด อีกทั้งมีผลการประเมินอัตราความพึงพอใจโดยรวมของคู่ความหรือประชาชนที่มาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้มาใช้บริการทั้งหมด


นอกจากนี้ภายในงานได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย การไกล่เกลี่ยจำลองและการบรรยายความรู้เกี่ยวกับเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกฏหมายเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จำนวน 500 คน
ศาลจังหวัดราชบุรีจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2562 ศาลจังหวัดราชบุรีจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2562 Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 25, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.