จัดประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี2562


วันนี้ (25 ก.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมหลวงยกบัตร ศาลากลาง ชั้น3 อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้ นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับอำเภอ และท้องถิ่น จัดประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 ทั้งนี้เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยจะมีฝนทิ้งช่วง กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการมายังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในการหาทางป้องกันแก้ไข และแจ้งเตือนประชาชน ในการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างประหยัด โดยให้เตรียมแผนความพร้อมการจัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศ การปรับปรุงแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้มอบหมายหน่วยงานราชการ ทหาร และองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ เตรียมกำลังคน เครื่องจักรกลสาธารณภัย รถน้ำ เครื่องสูบน้ำ 24 ชั่วโมง ตลอดจนให้อำเภอสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้านการเกษตร สำหรับสถานการณ์ถ้าหากเกิดเหตุในพื้นที่ ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการในระดับ จังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นเพื่อรายงานสถานการณ์ในการช่วยเหลือประชาชน


ซึ่งปัญหาภัยแล้งของจังหวัดราชบุรี จากสถานกราณ์ปัจจุบันนี้ มีการรายงานของส่วนราชการต่าง ๆ ขณะนี้จังหวัดราชบุรียังรับมือไหวและมีน้ำอย่างเพียงพอโดยเฉพาะพื้นที่เขตในชลประทาน แต่ยังต้องขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี เลขที่429 อาคาร 1 ชั้น 2 ศูนย์อนามัยที่ 5 ถนนศรีสุริยวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพฑ์ 0-323-2571-3 โทรสาร 0-3233-2574-5
จัดประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี2562 จัดประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี2562 Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 25, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.