โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ


วันที่ 28 ก.ค.62 ณ บริเวณด้านหน้าองค์พระปรางค์ลีลา อุทยานหินเขางู ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี  นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยจังหวัดราชบุรีได้พิจารณาคัดเลือกถนนเขางู-เบิกไพรตั้งแต่ ทางหลวงหมายเลข 3291 ถนนเจดีย์หัก – หนองหอย เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดซึ่งเป็นเส้นทางที่ตัดผ่านอุทยานหินเขางู ซึ่งเป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จประภาสอุทยานหินเขางู เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2499


สำหรับถนนดังกล่าวจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการปรับปรุงผิวถนน บาทวิถี และพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย รวมทั้งปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ให้ร่มรื่นสวยงามตลอดสองข้างทาง ทั้งนี้ได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชน และภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง

โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 28, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.