มทภ.1 เป็นประธานงานวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ 1 ครบรอบ 30 ปี


วันที่ 24 ก.ค.62 ที่สนามเฮลิคอปเตอร์กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์มาเป็นประธานในพิธีวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ 1 ครบรอบ 30 ปี ด้วยกองพลพัฒนาที่ 1 กำหนดให้มีการทำบุญเนื่องในวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ 1 เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานกำลังพลและครอบครัว  โดยมี พล.ท.อนุสรร์  ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการหทารช่าง พร้อมด้วย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16,   พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1, พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล ผบก.ภ.จว.ราชบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งภายในพิธี มทภ.1 ได้ประกอบพิธีวางพานพุ่มอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จากนั้นได้เป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ จุดธูปเทียน เจริญพุทธมนต์ พร้อมทั้งทอดผ้าบังสกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่ล่วนลับไปแล้ว นอกจากนี้ มทภ.1 ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดสนามกีฬา ฟุตบอลโต๊ะโกล์ ณ ลานกีฬาค่ายศรีสุริยวงศ์ และชมสาธิตการเล่นฟุตบอลโต๊ะโกล์ และชมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย การเต้นบาสโลบ ของกำลังพลและครอบครัวกองพลพัฒนาที่ 1 อีกด้วย


สำหรับ กองพลพัฒนาที่ 1 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2532 ตามคาสั่ง กองทัพบก ที่ 116/32 ลง 28 กรกฎาคม 2532 เรื่อง การจัดตั้ง กองพลพัฒนาที่ 1 และ กองพลพัฒนาที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามอนุมัติหลักการ ของผู้บัญชาการทหารบก ที่ดำริให้จัดตั้ง กองพลพัฒนาขึ้น จำนวน 4 กองพล กำหนดให้เป็นหน่วยขึ้นตรงในแต่ละกองทัพภาค โดยมีภารกิจเพื่อให้มีหน่วยงานพัฒนาของกองทัพบกขึ้น รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นการแยกบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยทหารในการป้องกันประเทศ และการพัฒนาประเทศออกจากกันอย่างเด่นชัด โดยกองพันพัฒนาที่ 1 มีภารกิจให้ได้รับมอบหมาย ในการให้ความรู้ฝึกอบรมจัดระบบพัฒนาอาชีพแก่ท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมจิตวิทยา ให้ความรู้ทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นอีกทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมจริยธรรมของชาติและฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติต่างๆ จากภัยธรรมชาติ ปัจจุบันมี พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ เป็นผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1

มทภ.1 เป็นประธานงานวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ 1 ครบรอบ 30 ปี มทภ.1 เป็นประธานงานวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ 1 ครบรอบ 30 ปี Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 24, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.