คัดเลือกภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจัดทำหนังสือที่ระลึก


วัฒนธรรมราชบุรี ประชุมคัดเลือกภาพถ่ายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ห้องประชุมวัฒนธรรม เพื่อนำภาพถ่ายที่ได้คัดเลือกจากทั่วประเทศส่งไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์สมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนของราชบุรีคัดกิจกรรมละ 10 ภาพ 


วันที่ 20 มิ.ย.62  นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี  เปิดเผย ภายหลังการประชุมคัดเลือกภาพถ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช  2562 ที่ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดราชบุรีว่า  นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกภาพถ่าย งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วย นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัด ประธานกรรมการ นางณิชารีย์ ภควัตชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัด นายนฤพนธ์ ภาโนชิต ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานจังหวัดราชบุรี รท. ณรงค์เดช แก้วอุย จ่าจังหวัด นายพันธุ์  แก้วนุ้ย ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน และโมเดิร์นไนน์ทีวี  นายรุ่ง เพ็งอุดม ช่างภาพ ช. 2 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด นางสาวสุภาพร ไทยเจียมอารีย์ นักสื่อสารมวลชน นางสาวสุขภิญโญ เกิดมีทุน นักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการ


 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการจัดทำสมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562  เนื่องในโอกาสมหามงคล และเพื่อบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ โดยจัดทำเป็นหนังสือ ชุดละ  2 เล่ม ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด และประชาชนทั่วไป โดยรวบรวมเนื้อหาลำดับเหตุการณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่ก่อนพระราชพิธี การเตรียมการเบื้องต้น  การพระราชพิธีเบื้องกลาง  และกิจกรรมต่อเนื่องจนจบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


สำหรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกภาพถ่ายเหตุการณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จังหวัดราชบุรีจัดขึ้น  จะได้คัดเลือกภาพถ่ายในกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่ก่อนพระราชพิธี การเตรียมการเบื้องต้น การพระราชพิธีเบื้องกลาง และกิจกรรมต่อเนื่องจนจบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกิจกรรมละ 10 ภาพ  เพื่อคัดเลือกส่งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในการเตรียมจัดทำสมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 เพื่อบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก..
คัดเลือกภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจัดทำหนังสือที่ระลึก คัดเลือกภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจัดทำหนังสือที่ระลึก Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 20, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.