ทหารช่าง จัดประกวดการสร้างลักษณะทหารที่ดี


วันที่ 27 มิ.ย.62  กรมการทหารช่าง ทำพิธีเปิดการแข่งขัน ประกวดการสร้างลักษณะทหารที่ดีของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2562 ของกรมการทหารช่าง ทั้ง 7 หน่วยฝึก ด้วยการออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อ โดยมี พลตรี พงษ์พันธุ์  โพธิ์พงษ์ เสนาธิการกรมการทหารช่าง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ  บริเวณอัฒจันทร์บูรณสิงห์ กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 ค่ายบุรฉัตร  ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง  จ.ราชบุรี ทั้งนี้สืบเนื่องจากผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบนโยบาย สั่งการด้านการฝึกทหารใหม่ เกี่ยวกับการสร้างลักษณะทหารที่ดีของทหารใหม่ ด้วยการออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก นำไปปฏิบัติ  ทางกรมการทหารช่าง ซึ่งถือเป็นหน่วยหนึ่งที่ขึ้นตรงกองทัพบก จึงได้ให้หน่วยที่จัดตั้งหน่วยฝึกทหารใหม่ ของกรมการทหารช่าง นำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 ให้ดำเนินการเป็นไปอย่างเคร่งครัด


ซึ่งหน่วยฝึกทหารใหม่ของกรมการทหารช่างทั้ง 7 หน่วยฝึก ประกอบด้วย หน่วยฝึกที่ 1 และหน่วยฝึกทึ่ 2 กองบริการกรมการทหารช่าง, หน่วยฝึกที่ 3 กรมทหารช่างที่ 21, หน่วยฝึกที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11, หน่วยฝึกที่ 5 กองพันทหารช่างที่ 51, หน่วยฝึกที่ 6 กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 และหน่วยฝึกที่ 7 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง ได้ดำเนินการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับทหารใหม่ โดยให้ทหารใหม่ออกกำลังกาย ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประจำวัน ด้วยการดึงข้อ  ลุกนั่ง  ดันพื้น  และวิ่ง รวมทั้งการเล่นดรัมเบลและบาร์เบล เพื่อให้ทหารใหม่มีลักษณะทหารที่ดี  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายและสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก  กรมการทหารช่างจึงได้จัดให้มีการแข่งขัน ประกวดการสร้างลักษณะทหารที่ดีของทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 


ทั้งนี้ได้แบ่งประเภทการประกวดการสร้างลักษณะทหารที่ดีของทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 ดังนี้ การแข่งขัน MR.PT. ประกอบด้วยการดึงข้อ  ลุกนั่ง  ดันพื้น  และวิ่งระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยให้หน่วยฝึกคัดเลือกทหารใหม่ หน่วยฝึกละ 5 นาย เข้าแข่งขัน, การแข่งขันชักกะเย่อ โดยหน่วยฝึกคัดเลือกทหารใหม่ หน่วยฝึกละ 15 นาย เข้าแข่งขัน และการประกวดความสวยงามของกล้ามเนื้อและลักษณะทหารที่ดี โดยหน่วยฝึกคัดเลือกทหารใหม่ หน่วยฝึกละ 2 นาย เข้าประกวดทหารช่าง จัดประกวดการสร้างลักษณะทหารที่ดี ทหารช่าง จัดประกวดการสร้างลักษณะทหารที่ดี Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 27, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.