ทำบุญตักบาตรคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช


ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ มอบถุงยังชีพเพื่อถวายเป็นพระกุศล ที่วัดลาดเมธังกร ต.บางป่า อ.เมือง เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช 


เวลา 08.30 น. วันที่ 26 มิ.ย.62  นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 93 รูป เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเจริญพระชนมายุ 92 พรรษา  ณ วัดลาดเมธังกร ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี  โดยมี พล ต.ต. อนุภาพ ศรีนวล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด  พลตรีเจษฎา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง  นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐ เขต 1 ราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และชาวบ้านในพื้นที่ได้นำข้าวสารอาหารแห้ง ผลไม้ เข้าร่วมทำบุญบาตรเป็นจำนวนมาก  โดยทางวัดลาดเมธังกร มีพระสมุห์ปริญญา  เจ้าอาวาสวัดลาดเมธังกร ปรานฝ่ายสงฆ์  พล.ท.มีชัย ห้องริ้ว อดีตผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ประธานจัดงาน ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศล  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมทำบุญตักบาตร พิธีปล่อยพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี จำนวนกว่า 2 แสนตัวลงสู่แม่น้ำแม่กลอง พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 250 ชุด จากสำนักงานการชาดจังหวัดให้แก่ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง และผู้พิการ เพื่อถวายเป็นพระกุศล จากนั้นได้มอบต้นรวงผึ้งจำนวน 10 ต้น ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่นำไปปลูกเพื่อเป็นสิริมงคล


สำหรับประวัติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก มีพระนามเดิมว่า อัมพร ประสัตถพงศ์ ประสูติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.  2470   ณ ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี  มีพี่น้องรวมทั้งหมด 9 คน พระองค์ได้ผนวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดสัตนารถปริวัตรวรวิหาร จ.ราชบุรี  ต่อมาได้ทรงผนวชเป็นพระภิกษุที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อปีพ.ศ. 2491  พระองค์ได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม มาโดยตลอด สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม 5 ประโยค   ต่อมาสภามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ถวายศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์  โดยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชพิธีสถาปนาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม..ทำบุญตักบาตรคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช ทำบุญตักบาตรคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 26, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.