ปลูกต้นไม้ทดแทนเพิ่มทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์


วันที่  28 มิ.ย.62  ที่บริเวณแปลงปลูกป่าเหมืองแร่เก่าฟาร์อีสท์ บ้านห้วยผาก หมู่ที่ 7  ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ร้อยตรี สุระชัย กาศเกษม หัวหน้ากำลังพลชุดปฏิบัติการ (กพ.ชป.) โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ (ศปร.เขตพื้นที่กองพลพัฒนาที่ 1) ร่วมกับนายวรชัย  ไหมธนโชติ หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติในพื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 (บ้านโป่ง) นายประดุง จิตระออน หัวหน้าสวนรุกขชาติถ้ำจอมพล นำราษฎรในพื้นที่ประมาณ 50  คน เข้าดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ทดแทน จำนวน 500 ต้น ประกอบด้วย ต้นสมอภิเภก ต้นมะค่าโมง ต้นตาเสือ ต้นเสลา ต้นพะยอม ต้นตะเคียนทอง ที่ได้รับการสนับสนุนต้นไม้จากสำนักงานโครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติในพื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา ฯ เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์กับพื้นที่บนเทือกเขาตะนาวศรีต่อไปปลูกต้นไม้ทดแทนเพิ่มทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์ ปลูกต้นไม้ทดแทนเพิ่มทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์   Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 28, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.