เครือข่าย ศพก. แถลงข่าวเปิดท่องเที่ยวเกษตรปากท่อ


เกษตรจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ เครือข่าย ศพก. อ.ปากท่อ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ อ.ปากท่อ เชื่อมโยงเส้นทางสวนเกษตรกร ชิมผลไม้เลิศรส  เงาะ  ทุเรียน ลองกอง แวะทำกิจกรรมสนุกๆ เที่ยวชิม ชม แชะ แวะเลือกซื้อรับประทานท่ามกลางธรรมชาติ 


วันที่ 14 มิ.ย.62  นายประทีป นทีทวีวัฒน์  นายอำเภอปากท่อ นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี นายโชคดี ตั้งจิตร เกษตรอำเภอปากท่อ นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี (ททท.)  ร่วมจัดแถลงข่าว “ เครือข่าย ศพก. อ.ปากท่อ รูปแบบท่องเที่ยวเชิงเกษตร” ตามโครงการประชาสัมพันธ์ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารส่งเสริมการเกษตร  ที่ไร่พรหมรัศมี เลขที่ 77/7 หมู่ 7 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี   โดย อ.ปากท่อมีพื้นที่ทั้งหมด 486,894 ไร่  เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 148,479 ไร่ รวม 12 ตำบล  เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน 4 ตำบล ได้แก่ ต.ทุ่งหลวง ต.อ่างหิน ต.ห้วยยางโทน ต.ยางหัก  มีการเพาะปลูกพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล ผลไม้มีรสชาติดี เนื่องจากเป็นพื้นที่เป็นภูเขาที่มีหินปะปน มีการปลูกทุเรียน เงาะ  มะม่วง สับปะรด ข้าว ยางพารา 


ทั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ ได้ขับเคลื่อนการเกษตรภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งได้จัดงานในรูปแบบท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้น เชื่อมโยงตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถแวะเที่ยวชิม ชม แชะ ช็อป หรือร่วมกันทำกิจกรรมหรือจะแวะพักค้างก็ได้ในเส้นทางต่างๆ ได้แก่ ไร่พรหมรัศมี ( ฟาร์มสเตย์ ) ต.ยางหัก เป็นไร่ผสมผสานแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร  เช่น การทำน้ำหมักหัวปลา การทำฝายชะลอน้ำ โดยจะมีรถสองแถวแบบโบราณพาเที่ยวชมไร่ในพื้นที่ประมาณ 150 ไร่ มีผลไม้ ทั้งเงาะ ทุเรียน ลองกอง จำปาดะ ฝรั่ง พืชผักทางภาคใต้ เช่น สะตอ ใบเหลียง ผักผลไม้อีกหลายชนิด นอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงในพื้นที่ที่สามารถเที่ยวชมที่น่าสนใจ  เช่น ฟาร์มสุขพุคาย ต.ทุ่งหลวง มีเมล็ดกาแฟ  หัดคั่ว หัดบด ดริปกาแฟ และชิมกาแฟ ที่เรียกว่า ครบบริบทในฟาร์มมีบริการที่พัก  มีกิจกรรม “ชวน ชง ชิม กาแฟ “ เรียนรู้ว่ากาแฟแบบไหนที่อร่อย”  ส่วนบ้านไร่หมอนทอง ต.ห้วยยางโทน จะมีส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ที่ผลิตได้เป็นลูกแรกมีรสชาติหวาน สีแดงสด รวมทั้งกระท้อน  มะเขือเทศราชินี และการทำเห็ดฟาง ซึ่งจะมีการเก็บผลผลิตทุกวัน

ส่วน TT GRADNT ANT GOAT FARM  (ฟาร์มแพะนม) ต.ทุ่งหลวง  จะมีการผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพและยังไร้กลิ่น นมทุกหยดได้รีดมาจากเต้าแม่แพะนมที่อารมณ์ดี   SARM FARM  (ฟาร์มแพะเนื้อ) ต.ห้วยยางโทน  เป็นเรื่องเมนูอาหารจากเนื้อแพะ ที่มีความหลากหลาย ไร้กลิ่น เช่น แพะสวรรค์ ลูกชิ้นแพะ ไส้อั่ว ข้าวหมกแพะ   สำหรับสถานีไก่งวง  ต.ดอนทราย จะเป็นการแปรรูปและการทำขายในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้าวมันไก่งวง ซึ่งจะมีไม่กลิ่น รสชาติเนื้อนุ่ม แน่น อร่อยไม่มีกลิ่น  นอกจากนี้ยังมีแปลงใหญ่เงาะ ต.ยางหัก ที่มีเอกลักษณ์ คือ ความหอของเงาะเป็นเอกลักษณ์ กรอบ หวานล่อน เนื้อแห้ง ไม่มีน้ำอยู่ในผลเหมือนที่อื่นๆ จึงถูกรวมเข้าโครงการเกษตรแปลงใหญ่และยังมีสวนทุเรียนต.ยางหัก ที่จะมีจุดเด่น คือ เนื้อจะมีความหวานมัน เนื้อละเอียด รสชาติแตกต่างจากที่อื่น อาจจะเป็นผลมาจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปะปนกับก้อนหินและปนดิน ทำให้การระบายน้ำได้ดีเหมาะแก่การปลูกทุเรียนในพื้นที่


นายพินิจ  เจริญเร็ว เกษตรจังหวัด เปิดเผยการจัดงานว่า  เป็นการจัดเพื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการเกษตร ( ศพก.)  มีทั้งหมดในประเทศ จำนวน 882 ศูนย์  แต่ของราชบุรี มีทั้งหมด  10 ศูนย์ อำเภอละ 1 ศูนย์ ที่ อ.ปากท่อ มีเครือข่าย ศพก.ที่มีจุดเด่นสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ รวมทั้งหมด 8 เครือข่ายที่นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงวันนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบว่า ราชบุรีมีของดี แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งใหม่ๆ เกิดขึ้น ทั้งไม้ผล พืชผัก ผลไม้ โดยเฉพาะที่ อ.ปากท่อ เป็นแหล่งปลูกไม้ผลที่สำคัญ เช่น ทุเรียนที่มีพื้นที่ปลูกประมาณ 1,600  ไร่ เงาะพันธุ์โรงเรียนรสชาติดี มีพื้นที่ปลูก 400 ไร่  จะส่งเสริมที่นี่เป็นเครือข่ายของ ศพก. ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคต

นางรัศมี ทับทิมทอง เจ้าของไร่พรหมรัศมี  เปิดเผยว่า ที่ไร่มีพื้นที่ประมาณ 150 ไร่ ปลูกแบบผสมผสานกัน ช่วงนี้จะมีผลไม้ที่กำลังออกอยู่คือ เงาะ ทุเรียน จำปาดะ  ฝรั่ง  จำปาดะ และผักผลไม้อีกหลายชนิด อยากให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องหาไปซื้อผลไม้ทางภาคใต้ไกล อยากให้มาซื้อที่นี่ซึ่งมีรสชาติดี อร่อย  นักท่องเที่ยวที่สนใจจะมีรถสองแถวโบราณพานั่งเที่ยวชมสวนผลไม้  มีผลไม้ให้ชิมตามฤดูกาล ส่วนราคาก็จะไม่แพงมากนัก เก็บจากสวน กิโลกรัมละ 50 บาท และจะแถมให้อีกเล็กน้อย นักท่องเที่ยวครอบครัวไหนสนใจอยากพักผ่อนสามารถเข้าพักได้ตลอด ซึ่งได้เชื่อมโยงกับสวนของเพื่อนเกษตรกร ซึ่งมีผลไม้รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นที่น่าสนใจของพื้นที่ด้วย


วันหยุดสุดสัปดาห์ช่วงนี้นักท่องเที่ยวสามารถแวะมาเที่ยวที่ จ.ราชบุรีซึ่งจะมีแหล่งท่องเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติ ชิมผลไม้เลิศรส  ผลิตภัณฑ์ สินค้า  อาหาร ของที่ระลึกเป็นของดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ที่สามารถแวะเข้ามาเที่ยวชิม ชม แชะพร้อมเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากได้ ซึ่งจะมีจุดเช็คอินตามเส้นทางถนนสายราชบุรี- ปากท่อ ที่กำหนดในแต่ละจุดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนาน เพลิดเพลินมีความสุข..

เครือข่าย ศพก. แถลงข่าวเปิดท่องเที่ยวเกษตรปากท่อ เครือข่าย ศพก. แถลงข่าวเปิดท่องเที่ยวเกษตรปากท่อ Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 14, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.