เปิดงานหอการค้าแฟร์ 2019 เทศกาลกินกุ้งก้ามกรามของดีราชบุรี


วันที่ 26 มิ.ย.62 ที่บริเวณโรงยิมเนเชียมราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด งานหอการค้าแฟร์ 2019 โดยมีนายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานหอการค้าแฟร์ 2019 ซึ่งหอการค้าจังหวัดราชบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดขึ้น ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดราชบุรี เป็นองค์กร ศูนย์รวมภาคธุรกิจในสาขาอาชีพต่างๆ อาทิอุตสาหกรรม เกษตร ประมงปศุสัตว์ SMEs OTOP และสินค้า อุปโภค บริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพ จึงจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าในจังหวัดให้เป็นที่รู้จักและนิยมแก่นักท่องเที่ยว นักธุรกิจประชาชนทั่วไป และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ให้มีการกระจายสินค้าที่ผลิตไปยังผู้บริโภค ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กุ้ง โดยอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมากที่สุดในประเทศ จึงได้กำหนดจัดงานหอการค้าแฟร์ 2019 (เทศกาลกินกุ้งก้ามกรามของดีจังหวัดราชบุรี)ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด


โดยการจัดงานหอการค้าแฟร์ 2019 ในครั้งนี้มีความมุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งผู้ผลิต SMEs และ OTOP แนะนำสินค้ามาประชาสัมพันธ์และกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการค้าได้มีรายได้เงินทุนหมุนเวียนในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดราชบุรี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีธุรกิจ SMEs จำนวนมาก ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และการแสดงออกที่ถูกต้อง


ทั้งนี้งานหอการค้าแฟร์ 2019 เทศกาลกินกุ้งก้ามกรามของดีจังหวัดราชบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มิ.ย.-2 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึง 22.00 น.รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณพื้นที่รอบโรงยิมเนเซียม และบริเวณฟุตบาทสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ภายในงานมีการออกร้านของผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง สินค้า SME OTOP สินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวที อาทิการประกวดวงดนตรีสตริงเยาวชนต่อต้านคอร์รัปชั่น, การประกวด YEC COVER DANCE ต้านยาเสพติด, การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี และประเภทประชาชนทั่วไป


นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวในพิธีเปิดงานหอการค้าแฟร์ 2019 ว่า จะเห็นได้ว่าหอการค้าจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นศูนย์รวมของภาคธุรกิจเอกชนทุกสาขาอาชีพในจังหวัดราชบุรี อาทิเกษตร ประมง ปศุสัตว์อุตสาหกรรมพาณิชย์ SMEs สินค้า OTOP และบริการ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ หอการค้ามีเป้าหมายในการส่งเสริมการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น อาทิผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ซึ่งมีการเลี้ยงมากที่สุดในอำเภอบางแพ พร้อมทั้งส่งเสริมสินค้า SME ต่างๆ หอการค้าฯ ทั้งยังเป็นตัวกลางในการประสานงานกับภาครัฐ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับสมาชิกผู้ประกอบการค้า และยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และกล้าที่จะแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์อีกด้วย


เปิดงานหอการค้าแฟร์ 2019 เทศกาลกินกุ้งก้ามกรามของดีราชบุรี เปิดงานหอการค้าแฟร์ 2019 เทศกาลกินกุ้งก้ามกรามของดีราชบุรี  Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 26, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.