พล.อ.วรวิทย์ เป็นประธานวันสถาปนาเหล่าทหารช่างครบรอบปีที่ 144


วันนี้ที่ค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี พลเอก วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ประธานในพิธีวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ 144 ซึ่งเดินทางโดยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ ถึงบริเวณสนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี นายทหารเวรค่าย และ พลโท อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง รายงานเหตุการณ์ จากนั้น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ได้รับการแสดงความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ พร้อมทั้งตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ในโอกาสนี้ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ได้กระทำพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาเหล่าทหารช่าง จากนั้น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก และคณะ เข้ารับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจการของกรมการทหารช่าง  ณ  ห้องประชุมยงใจยุทธ  และเป็นประธานมอบเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กรมการทหารช่าง ณ ห้องเสนาเสวนา และลงนามในสมุดเซ็นเยี่ยม หลังจากนั้นเป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลของกรมการทหาช่าง พร้อมกับเดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมการทหารช่าง  ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี


สำหรับวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ 144 ตั้งแต่ช่วงเช้ากรมการทหารช่างได้ประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ 144  ณ  ศาลาปฏิบัติธรรมพันธ์เพิ่มศิริ ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ค่ายภาณุรังษี   โดยมี พลโท อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานจุดเทียน ธูป บูชา เจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี จากนั้น เจ้ากรมการทหารช่าง เดินทางไปยังศาลาปฏิบัติธรรมพัน์เพิ่มศิริ จุดเทียน ธูป บูชาพระศรีเมืองจำลอง  บูชาพระรัตนตรัย และจุดเครื่องทองน้อย  หน้าพระบรมรูป พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน จากนั้น เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยนายทหารช่างอาวุโส และแขกรับเชิญ รับศีล เจ้ากรมการทหรช่าง ถวายผ้าบังสุกุล พระสงฆ์ ทั้ง 10 รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล  พันโท ทรงกิตติ  นามไพร  อนุศาสนาจารยจ์กองพลทหารช่าง อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ทั้ง 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์   เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยนายทหารช่างอาวุโส และแขกรับเชิญ ร่วมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทั้ง 10 รูป พระสงฆ์ให้พร จากนั้น เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยผู้แทนนายทหารช่างอาวุโส เดินทางไปยังบริเวณหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี เพื่อร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาเหล่าทหารช่าง

พล.อ.วรวิทย์ เป็นประธานวันสถาปนาเหล่าทหารช่างครบรอบปีที่ 144 พล.อ.วรวิทย์ เป็นประธานวันสถาปนาเหล่าทหารช่างครบรอบปีที่ 144 Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 21, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.