เตรียมจัดงานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์


เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน  เตรียมจัดงานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ และของดีตำบลเจ็ดเสมียน  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีที่ยาวนานกว่า 100 ปี มีการประกวดธิดาดอกไม้ นางงอมหัวไชโป้ อีกอีกหลายกิจกรรมชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือน


วันนี้ 5 เม.ย.62 ) นายนพรัตน์ รัตนพานิช  นายอำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี  นายสุทธิเดช  ริมธีระกุล  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม ร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวบ้านร่วมกันจัดแถลงข่าวการจัดประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ และของดีตำบลเจ็ดเสมียน ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน ที่บริเวณวัดเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม ภายใต้แนวคิดบันทึกรักแห่งความทรงจำ LOVE STORY ภายในงานช่วงวันที่ 19 เมษายน มีการจัดกิจกรรมการประกวดธิดาอาเซียน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายอาหาร  ส่วนวันที่ 20 เมษายน มีการประกวดรถบุปผาชาติ การประกวดธิดาดอกไม้  การประกวดนางงอมหัวไชโป้ว ซึ่งจะเริ่มเคลื่อนขบวนรถแห่บุปผาชาติจากแยกหนองบางงูเวลาประมาณ 16.00 น. ส่วนวันที่ 21 เมษายน มีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมการแข่งขันก่อเจดีย์ทราย และรำวงย้อนยุค เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ สินค้าท้องถิ่น ถือเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ในชุมชน และช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลเจ็ดเสมียนและตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น


นายสุทธิเดช ริมธีระกุล  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน เปิดเผย งานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์และของดีตำบลเจ็ดเสมียน เป็นประเพณีของท้องถิ่นที่ชาว ต.เจ็ดเสมียน ได้สืบทอดกันมายาวนานกว่า 100 ปี เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังจากการทำนาเก็บเกี่ยวข้าวเข้ายุ้งฉางเรียบร้อยแล้วในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชาวบ้านจะช่วยกันขนทรายจากบริเวณแม่น้ำแม่กลองมาก่อเจดีย์ทราย  จะมีการละเล่นพื้นบ้าน ซึ่งจะเป็นการละเล่นของคนไทยเชื้อสายเขมร เมื่อถึงวันสำคัญเป็นวันที่ชาวบ้านทุกหลังคาเรือน ทุกเพศ ทุกวัยออกมาร่วมขบวนแห่และมีการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีกันอย่างสนุกสนาน ถือเป็นการสื่อถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชนที่ได้ถ่ายทอดผ่านการจัดรถบุปผาชาติได้อย่างสวยงาม เกิดความสุขร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะมีการประกวดธิดาอาเซียน การประกวดรถบุปผาชาติ (ประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์) การแข่งขันก่อเจดีย์ทราย การแข่งขันเรือยาวลุ่มน้ำแม่กลอง การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ เพื่อสร้างความสุขความสนุกย้อนนึกถึงวันวานในอดีต

-----------------------------

เชิญเที่ยวงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562

---------------------------------------
เตรียมจัดงานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ เตรียมจัดงานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ Reviewed by ไชโยราชบุรี on เมษายน 05, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.