ผู้ว่าฯราชบุรี จัดพิธีทำน้ำอภิเษก ในวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร


วันที่ 8 เม.ย.62 ) เวลาประมาณ 16.30 น. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งมีประชาชนต่างสวมเสื้อเหลืองเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยจังหวัดได้จัดสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกอย่างสวยงาม สมพระเกียรติ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ บัณฑิตอ่านโองการเพื่อบูชาฤกษ์จบแล้ว ประธานพิธีเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก จากนั้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเวลา 17.00 น.พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการทำพิธีทำน้ำอภิเษก ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก จากนั้นนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้นประธานพิธีถวายเทียนชนวนแด่พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดประธานสงฆ์


โดยเวลา 17.10 น. -22.00 น. ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์สมณศักดิ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยก่อนที่พระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์ถึงบทไตรสรณคมน์ (พุทธัง) เจ้าหน้าที่จะเชิญประธานพิธีจุดเทียนมงคล เทียนหน้าพระ และเทียนนวหรคุณ) เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว ได้นิมนต์พระสงฆ์ลงจากอาสน์สงฆ์ ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสวดภาณวารขึ้นอาสน์สงฆ์ ประธานพิธีจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสวดภาณวาร เจ้าหน้าที่อาราธนาพระสงฆ์สวดภารวาร พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภารวาร จะได้ผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต และสวดภาวนาต่อไปจนถึงเวลาอันสมควร


สำหรับวันพรุ่งนี้ ( 9 เมย.62) เวลาประมาณ 9.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานจุดเทียนบูชารัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ประธานพิธีเชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู ประธานสงฆ์ถวายใบพลู 7 ใบแด่พระสงฆ์เถราจารย์ เวลาประมาณ 10.00 น. พระเถราจารย์ประธานสงฆ์ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลง ประธานสงฆ์เจือน้ำพระพุทธมนต์ในน้ำอภิเษกและมอบให้ประธานพิธี และประธานในพิธีตักน้ำอภิเษกใส่คนโท เพื่อเตรียมเชิญไปกระทรวงมหาดไทย จากนั้นประธานพิธีและข้าราชการถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์อนุโมทนา ประธานพิธีกรวดน้ำ- รับพร


เวลา 12.00 น. มีการตั้งพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก บัณฑิตหรือโหรทำพิธีบายศรี และเบิกแว่นเทียน แว่นที่ 1 และส่งให้ประธานพิธี ประธานพิธีเมื่อรับแว่นเทียนจากบัณฑิตหรือโหรแล้วรับแว่นที่จุดเทียนแล้วเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันออก แล้วส่งต่อให้คนที่อยู่ทางซ้ายมือเวียนไปจนครบ 3 รอบ เมื่อครบแล้ว คนสุดท้ายส่งให้บัณฑิต หรือโหรผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียน

-----------------------------

เชิญเที่ยวงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562

---------------------------------------
ผู้ว่าฯราชบุรี จัดพิธีทำน้ำอภิเษก ในวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร ผู้ว่าฯราชบุรี จัดพิธีทำน้ำอภิเษก ในวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร Reviewed by ไชโยราชบุรี on เมษายน 09, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.