ผู้ว่าฯราชบุรี นำเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง มีข้าราชการ จิตอาสาและประชาชนสวมเสื้อเหลืองเข้าร่วมพิธีวันที่ 9 เม.ย.62)  ที่พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี  นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธปฏิมา ในการประกอบพิธีสมโภชน้ำอภิเษก  จากนั้นเจ้าหน้าที่จะอาราธนาศีล  ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้ร่วมพิธีรับศีล เสร็จแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนในช่วงที่ 1 คือ พิธีดับเทียนชัย ในการนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประธานในพิธีจะได้ถวายใบพลู  7 ใบ เพื่อให้พระสงฆ์เถราจารย์รูปที่จะดับเทียนชัยนั้นได้เจิม   ประธานสงฆ์และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และพระเถราจารย์รูปที่จะดับเทียนชัยจะได้ประจำที่หน้าตู้เทียนชัย เมื่อได้ฤกษ์เวลาดับเทียนชัยแล้ว พระเถราจารย์รูปดับเทียนชัย คือ พระเทพ สุเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม จะทำการดับเทียนชัย พระสงฆ์สมณศักดิ์ทั้ง 30 รูป ที่อยู่บนอาสนสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย   เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย  ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์  คณะพราหมณ์เป่าสังข์บัณเฑาะว์ ในขณะการดับเทียนชัยนั้น คณะข้าราชการและประชาชนผู้ที่มาร่วมในพิธีจะยืนขึ้น  เมื่อเสร็จขั้นตอนการดับเทียนชัยเสร็จแล้ว  พระธรรมปัญญาภรณ์ประธานสงฆ์จะมอบน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาครให้กับ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก็จะเป็นการเสร็จขั้นตอนในการดับเทียนชัย

จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการตักน้ำอภิเษกในขันสาครใส่คนโท โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี  ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประธานพิธีได้กล่าวคาถาตักน้ำเสร็จแล้ว  จะรับขันตักน้ำจากเจ้าหน้าที่เพื่อตักน้ำอภิเษกจากขันสาครใส่ลงในคนโทตามจำนวนที่กำหนดไว้ แล้วจะปิดฝาคนโทให้สนิทก็จะเป็นอันเสร็จขั้นตอนของการตักน้ำอภิเษกของขันสาคร


ต่อมาเจ้าหน้าที่จะได้เทียบจตุปัจจัยไทยธรรมเบื้องหน้าประธานสงฆ์ พระเถราจารย์รูปดับเทียนชัยและพระสงฆ์สมณศักดิ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ตั้งแต่เมื่อคืน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีน้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ และพระเถราจารย์รูปดับเทียนชัย  ส่วนพระสงฆ์สมณศักดิ์  ที่เจริญพระพุทธมนต์ทั้ง 30 รูปนั้น ได้เชิญข้าราชการที่อยู่บนพระวิหารหลวง จำนวน  30 ท่าน เป็นผู้แทนถวาย แบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดที่1 แบ่งเป็น 10 รูป  ด้านหน้าอาสนสงฆ์  ตั้งแต่ประธานสงฆ์รูปเจริญพระพระพุทธมนต์ โดยเรียนเชิญคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายเป็นชุดแรก

เครื่องไทยธรรมในชุดที่ 2 เรียนเชิญคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่บนวิหารหลวงได้ถวายเครื่องไทยธรรม  และชุดที่ 3 พร้อมกัน  20 ท่าน  พระสงฆ์สมณศักดิ์ 30 รูป  อนุโมทนาเป็นภาษาบาลี  ผู้ว่าราชการประธานในพิธีจะกรวดน้ำและรับพร เป็นอันเสร็จพิธีการในช่วงของการทำน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโท  โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ทั้งหมดทุกรูป จะลงไปยังโต๊ะภัตตาหารที่ศาลาด้านข้างพระวิหารหลวง  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์


ส่วนพิธีขั้นตอนสุดท้ายจะเริ่มในเวลา 12.00 เป็นพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภช น้ำอภิเษก ในการนี้บัณฑิตผู้ทำหน้าที่บายศรีและเบิกแว่นเวียนเทียน ก็จะได้นำผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นประธานในพิธีเบิกแว่นเทียน แว่นที่ 1 เมื่อรับแว่นเทียนจากบัณฑิตหรือโหรแล้วรับแว่นที่จุดเทียนแล้วเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันออก แล้วส่งต่อให้คณะข้าราชการที่อยู่ทางซ้ายมือเวียนไปจนครบ 3 รอบ เป็นไปตามลำดับจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีการ เมื่อเสร็จพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นอันเสร็จพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

สำหรับบรรยากาศช่วงพักกลางวันก็ได้มีจิตอาสาเราทำ ความดีด้วยหัวใจสวมเสื้อสีเหลือง ได้มาคอยช่วยบริการอาหาร และน้ำดื่มแก่ข้าราชการที่มาร่วมงานในพิธีดังกล่าวด้วย ในส่วนวันพรุ่งนี้ ( 10 เม.ย. 62 ) นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จะได้อันเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปที่ จ.นครปฐม เพื่อรวมกับ จ.สุพรรณบุรี  จ.กาญจนบุรี รวมเป็น 4 จังหวัด ก่อนจะเดินทางไปรวมกันที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ  และในวันที่ 11 เมษายนจะอันเชิญเข้าร่วมพระราชพิธีที่วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าฯราชบุรี นำเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้ว่าฯราชบุรี นำเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Reviewed by ไชโยราชบุรี on เมษายน 09, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.